Foto: Pixabay
- Reklama -
Slider

Do 31. oktobra traje javni poziv iz IPARD programa koji se odnosi na investicije u ruralni turizam. Osnovni uslov da bi neko mogao da konkuriše je da ima upisano poljoprivredno gazdinstvo u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i da je gazdinstvo u aktivnom statusu. To se odnosi na sve podnosioce prijava – i na fizička lica, i na preduzetnike, i na mikro i mala preduzeća. Dakle, svi moraju imati registrovano gazdinstvo, bilo na lično ime, bilo u okviru firme.

U RPG se mogu upisati poljoprivredna gazdinstva koja imaju najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, na kojima fizička lica, preduzetnici i privredna društva obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, kao i gazdinstva koja su manje veličine, a na kojima se obavlja stočarska, vinogradarska, povrtarska proizvodnja (staklenici i plastenici), odnosno drugi oblici poljoprivredne proizvodnje (uzgoj ribe, pečuraka, pčela i sl.), prerada poljoprivrednih proizvoda, ili se obavljaju nepoljoprivredne aktivnosti kao što su seoski turizam, stari zanati i sl.

Fizičko, odnosno pravno lice koje namerava da se bavi ugostiteljsko –turističkom delatnošću, a ne poseduje zemljište, niti životinje, može upisati u RPG drugo zemljište ili građevinsku celinu na kome obavlja drugu delatnost, odnosno nepoljoprivrednu aktivnost (npr. seoski turizam, stari zanati i dr.). Zahtev za upis u RPG se podnosi područnoj jedinici Uprave za trezor prema mestu prebivališta (sedišta – ukoliko je u pitanju pravno lice ili preduzetnik) budućeg nosioca poljoprivrednog gazdinstva, bez obzira na teritoriju gde se nalaze objekti, životinje, odnosno zemljište, koji su predmet upisa u Registar.

Više o uslovima upisa u RPG, licima koja se mogu upisati, potrebnoj dokumentaciji i sl. može se pronaći u Pravilniku o upisu u registar poljoprivrendih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva možete da saznate ovde

Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva

Šta je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu?

Poljoprivredno gazdinstvo se u RPG-u automatski vodi kao gazdinstvo u aktivnom statusu, osim ako se steknu uslovi za pasivni status, kao što su izostanak obnove registracije, prestanak nekih od uslova za upis u RPG, neizvršavanje određenih obaveza i nepridržavanje propisa i sl.

Slider