Zastita vinograda
Zaštita vinograda - stručni savet Foto: shutterstock.com
- Reklama -

Tradicija i kultura gajenja vinove loze u pojedinim delovima Srbije opstali su i u najtežim godinama. Brojni su problemi sa kojima se vinogradari svakodnevno suočavaju: od pojave bolesti, oštećenja insekata do različitih abiotičkih faktora. Ipak svaka godina je jedan novi izazov i prilika da se na kraju proizvede vrhunsko vino.
U ovom periodu vinova loza je u fazi kada su bobice veličine zrna graška. S obzirom na intenzivan porast svih biljnih delova vinova loza je sada osetljiva na infekcije prouzrokovača plamenjače i pepelnice.
Plamenjača i pepelnica razvijaju se na listovima, lastarima, cvetu, i bobicama, što ih čini ekonomski značajnim problemom. Pepelnica se na vinovoj lozi javlja od ranog proleća, pa do kraja vegetacionog perioda. Zaraze nastaju u uslovima vlažnog i suvog vremena. Na plamenjaču, vinova loza je najosetljvija u fenofazi intenzivnog porasta, a bobice sve dok na njima ima stoma, odnosno od zametanja do veličine zrna graška.
Kako bi se sprečila pojava plamenjače za naredni tretman preporučujemo preparat Shavit 72 WDG u količini 3 kg/ha a, za pepelnicu preparat Nimrod, u količini 0,8 l/ha.
Pored stalne opasnosti koju uzrokuju ovi patogeni značajan problem sada je i druga generacija grožđanog moljca. NJegovo prisustvo je intenzivnije u vinogradima sa slabom provetrenosti zbog gustine sadnje ili velike bujnosti.
Grožđani moljac ima 3 generacija godišnje. Prezimljava pod korom čokota u fazi lutke. Prvi leptiri se javljaju krajem aprila ili početkom maja, Preko dana ih je teško uočiti jer su uglavnom na kori ili naličju listova. Lete u sumrak ili rano ujutru. Gusenice druge generacije razvijaju se na bobicama, koje su veličine zrna graška ili veće, dok se treća generacija razvija na poluzrelim i zrelim bobicama.
Prisustvo grožđanog moljca, pored direktnog oštećenja cvetova i bobica, stvara povoljno mesto za infekcije i pogoduje širenju sive truleži, koju uzrokuje gljiva Botrytis cinerea.
Najbolji način suzbijanja grožđanog moljca, zbog ekonomičnosti i visoke efikasnosti je primena preparata Savanur,  u količini 1,5 l/ha jer brzo deluje i time sprečava ubušivanje gusenice u bobice.
Ukoliko imate dodatnih pitanja obratite se stručnoj službi firme Chemical Agrosava na telefon 011/7852-767.

Dipl.inž. Jovanka Petrović
Chemical Agrosava