SAMSUNG DIGIMAX 360

Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na povrću i vinovoj lozi. Plamenjača je jedna od ekonomski vrlo značajnih bolesti u biljnoj proizvodnji i najznačajnija je bolest koja se može javiti na paradajzu i krompiru.
Pojavi ovog oboljenja pogoduju vremenski uslovi koji su ostvareni prethodnih dana (česte padavine i dnevne temperature od 20 – 25°C). Bolest je veoma destruktivna i napada sve biljne delove kao što su: list, stablo, cvet a kasnije i plod.

Simptomi oboljenja se ispoljavaju na svim nadzemnim delovima, i pri povoljnim uslovima, pojavljuju se 3-4 dana nakon ostvarene infekcije. Na listu se početni znaci bolesti uočavaju u vidu krupnih vodenastih pega, najčešće na ivici ili vrhu lista. U uslovima vlažnog vremena pege dobijaju maslinastu boju, pri čemu sa donje strane lista nastaje beličasta prevlaka. U takvim uslovima ceo list se brzo suši i izumire. Tokom vegetacije moguće je da se ostvari više ciklusa zaraze.

Za efikasnu zaštitu zasada paradajza i krompira od prouzrokovača plamenjače, stručni tim Galenika Fitofarmacije proizvođačima preporučuje provereni fungicid ALIJANSA u količini primene od 2,5 kg/ha.

ALIJANSA je fungicid koji ima dvostruko dejstvo, sistemično i kontaktno. Biljka ga usvaja i štiti je od infekcije, a pored toga, deluje i kontaktno i sprečava nastanak infekcije u početnim fazama.

Različitim delovanjem na štetni organizam pruža sigurnu zaštitu čak i u najosetljivijim fazama razvoja, kao što je intenzivan porast. Najbolji efekti se postižu preventivnom primenom preparata. U toku godine na istoj površini najviše se može primeniti 3 puta.

Plamenjača na vinovoj lozi

Protekli period, praćen većom količinom padavina, omogućio je povoljne uslove za pojavu oboljenja plamenjače (Plasmopara viticola) koja vinovoj lozi nanosi velike štete. Simptomi se mogu javiti na svim zeljastim delovima biljke – lišću, lastarima i mladom grozdu. Ako se ne suzbija na vreme štete mogu da budu potpune.
Simptomi plamenjače se uočavaju na svim zelenim delovima vinove loze (lišću, lastarima, cvetu i grozdovima). Prvi simptomi se pojavljuju na donjim listovima. Zaraženo tkivo lišća i cveta nekrotira i otpada i predstavlja potencijal zaraze za dalje oboljenje.

Neophodno je da se zasad vinove loze u fazi precvetavanja zaštiti od prouzrokovača plamenjače primenom kontaktnih i sistemičnih fungicida. Ovakva kombinacija sprečava nastanak infekcije ili sprečava njen dalji razvoj, ako je došlo do infekcije. Stručni tim Galenika Fitofarmacije za suzbijanje prourokovača plamenjače preporučuje primenu fungicida ALIJANSA u koncentraciji 0,25% a preporučeni utrošak vode je 1.000 l/ha.
Svim proizvođačima preporučujemo da pre upotrebe preparata obavezno pročitaju uputstvo i da se ponašaju u skladu sa preporukama!

IZVORBolja zemlja
Prethodni tekstCrna ribizla: Voćka od koje bi u Srbiji moglo dobro da se zaradi, a evo kako se gaji
Sledeći tekstOd danas počinje podnošenje zahteva za IPARD sredstva za ruralni turizam