Zamir® – fungicid za uspešnu zaštitu lista i klasa strnih žita

Za uspešnu zaštitu lista i klasa  strnih žita preporučujemo preparat Zamir®. Zamir® je dvokomponentni sistemični fungicid protektivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. U svom sastavu preparat ima dve aktivne materije prohloraz i tebukonazol. Navedene aktivne komponente deluju u sinergiji čineći fungicid Zamir® vrlo moćnim sredstvom u borbi protiv svih ekonomski značajnih bolesti pšenice i ječma. Aktivna materija … Nastavi sa čitanjem Zamir® – fungicid za uspešnu zaštitu lista i klasa strnih žita