foto: Pixabay
foto: Pixabay
- Reklama -

Podešavanje kombajna za berbu kukuruza često zna da bude lavirint, a nepravilno rukovanje može da dovede do potencijalnih problema, krunjenja klipa i određenih kvarova!

U tekstu koji sledi pročitaćete neke opšte ali važne smernice kako treba podešavati kombajn, a koji vam može služiti kao priručnik za rukovanje..

Razdeljivači berača se postavljaju na 5 – 30 cm iznad zemlje. Ukoliko je usev navaljen i polegao utoliko se spuštaju prsti privodnih lanaca budu što bliži zemlji, ali da ne klize po zemlji. Ceo berač se naginje napred pomoću navojnog vretena u pravcu kazaljke na satu berač se naginje napred i obrnuto.

Privodne lance treba zategnuti tako da se mogu rukom pomeriti za 2 do 3 cm od svojih vođica. Zatežu se pomeranjem slobodnih (zadnjih) lančanika.

Otkidački valjci se podešavaju u zavisnosti od stanja useva. U zrelom i suvom kukuruzu valjci se više približavaju jedan drugom, a u bujnom, zelenom i vlažnom kukuruzu se udaljuju. Ako pri radu berač ostavlja na stabljici neotkinute manje klipove, valjke treba približiti.

Ako se, pak, lome stabljike, kida lišće, rone zrna i stabljike se često zaglavljuju između valjaka, onda valjke treba razmaći. Podešavanje valjaka vrši se ručicom sa zapinjačom na nazubljenom luku postavljenom sa obe strane spoljnih razdeljivača. Njome se pomeraju spoljašnji valjci.

Pomicanjem ručice napred spoljni valjci se udaljuju od unutrašnjih i obrnuto. Ako ovo podešavanje nije dovoljno, onda se i unutrašnji valjci mogu približiti spoljnim pomoću zavrtnjeva kojima su učvršćena njihova ležišta. Valjci se uvek više približavaju jedan drugom na zadnjem nego na prednjem kraju. Nikad se ne smeju toliko približiti da jedan o drugi udaraju.

Beskrajna traka elevator neokomišanih klipova zateže se tako da se na sredini može podići rukom za 5 do 7 cm od dna korita. Zateže se zavrtnjem sa navrtkom i protivnavrtkom na donjem kraju elevatora.

Protivrežuća ploča se postavlja na 5 do 10 cm od periferije noževa, jednako udaljena po celoj dužini. Podešava se pomeranjem u svojim ležištima.

Valjci komušaljke se podešavaju prema stanju useva. Što je komušina vlažnija i komišanje ide teže, valjke jače pritegnuti jedne uz druge i obrnuto. Njih ne valja suviše približavati jer se onda jače troše. Podešavaju se zatezanjem opruge donjih valjaka navrtkama na krajevima šipki na oba kraja valjka. Podešavanje treba da bude podjednako u svojim ležištima.

Veoma je važno da u korpi nema mnogo otpadaka!

Ako u korpu dolazi mnogo otpadaka i ako se komušina namotava na dob, onda na poklopcu korpe postaviti uške. Ako se, pak, otpaci dugo zadržavaju u korpi, na poklopcu postaviti segmente spirale. Uške i segmenti se postavljaju s unutrašnje strane poklopca korpe i pričvršćuju zavrtnjem.

Elevator zrna se podešava da zrno pada u sredini prikolice, ako pada zadnji kraj prikolice, treba skinuti srednji deo slivnika, ako pada na stranu, za toliko treba okrenuti glavu slivnika u suprotnom smeru.

Sve prenosne kaiše treba zategnuti samo toliko da ne klize pri radu. Prenosne lance, pak, zategnuti tako da pri radu ne preskaču zube zatezača u svom ležištu!

 

 

M.S.