Foto: Pixabay

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obavestio je podnosioce prijava po Konkursu za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima  na tertoriji AP Vojvodine u 2020. godini, da se privremeno zastaje sa postupkom odlučivanja i dodele sredstava po ovom konkursu.

Razlog za obustavljanje konkursa je to što je Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu za 2020. godinu, kojom su sredstva Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo umanjena usled pandemije COVID-19.

Cilj trenutno obustavljenog konkursa, bio je da se podstaknu mladi da ostanu i da se vrate iz velikih gradova u ruralna područja i planirano je da se za to izdvoji 270 miliona dinara.