- Reklama -
Na parcelama i ove godine kao i prethodnih godina prisutna je pojava retrovegetacije divljeg sirka. Primenom preparata Flupisor eliminisaćete ne samo divlji sirak već i sve uskolisne korove koji se mogu naći u suncokretu, soji, šećernoj repi i u drugim širokolisnim gajenim biljkama.

Korovi i usevi se sada nalaze u poodmakloj fazi i da biste imali efikasnost kakvu želite na svojim parcelama, stručnjaci savetuju primenu preparata Flupisor u količini 1,3 l/ha.

Upotrebom Flupisora na ovaj način ne samo da ćete suzbiti divlji sirak u ovoj godini, nego ćete se osloboditi i rizoma, od kojih nastaju najveći problemi kasnije i više nećete imati retrovegetaciju na svojim parcelama.