seoski turizam ipard
foto J. El Omari
- Reklama -

Od početka 2021. godine Razvojni fond AP Vojvodine je odobrio skoro 300 miliona dinara kredita. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima su najinteresantnije bile kreditna linija za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i kreditna linija za kupovinu mehanizacije, dok su privrednici najviše interesovanja pokazali za kreditnu liniju za investicije u privredi.

Bespovratno 132 miliona dinara za podizanje plastenika!

 

Razvojni fond AP Vojvodine uvek pred sebe postavlja najviše ciljeve i ulaže napore kako bi svoje proizvode što bolje približili potrebama krajnjih korisnicima. Upravo iz tog  razloga Fond vrši prilagođavanje uslova i uvođenje novina u konkurse, a sve u skladu sa potrebama i postojećom tražnjom. To je dovelo do toga, da osim 12 konkursnih linija otvorenih ove godine za registrovana poljoprivredna gazdinstva i privrednike, Fond razvije još jednu kreditnu liniju. Uvidevši da se sve veći broj poljoprivrednih gazdinstava i privrednika okreće ka turizmu kao grani poljoprivrede i privrede, Fond je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam izbacio na tržište konkursnu liniju za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansirane od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Osnovni cilj razvoja ove kreditne linije je podrška razvoju turizma putem povećanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture kao i stvaranje uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti, radi  unapređenja turističke ponude AP Vojvodine. Krediti će se dodeljivati za finansiranje investicionih ulaganja u oblasti turizma i ugostiteljstva za: izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje turističkih i ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, kao i za opremanje turističkih i ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.

Pivari, javite se! Otvoren konkurs za dodelu bespovratnih sredstava!

Visina bespovratnih sredstava iznosi do 8 % od odobrenog iznosa kredita, kroz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, putem Fonda ili  do 12 % od odobrenog iznosa kredita, kroz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, putem Fonda, ukoliko je reč o ženi kao nosiocu komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva odnosno vlasnici preduzetničke radnje, odnosno da  u privrednom društvu žena ima najmanje 51% vlasništva i da je u istom odgovorno lice.

Kreditna linija je do 7 godina, do 12 meseci period mirovanja i kamatna stopa u rasponu od 1-3%.

Sve dodatne informacije o ovoj  konkursnoj liniji, se mogu videti  OVDE , ili pozivanjem broja 021454334 ili direktno u prostorijama Fonda u Novom Sadu na adresi Bulevar cara Lazara 7a.

Prethodni tekstPrijavite se na konkurs! Ova opština daje subvencije za mehanizaciju!
Sledeći tekstZasad trešnje malo ređi od kukuruza! Neverovatna dobit i kvalitet plodova!