- Reklama -

Gradska uprava u Kikindi obaveštava sve poljoprivredne proizvođače sa teritorije grada da je rok za podnošenje zahteva za subvencionisanje mera, u okviru Programa podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Kikinde, sada 15. oktobar.

Prvobitni rok za podnošenje zahteva bio je 1. decembar, ali zbog posledica koje je pretrpeo gradski budžet, usled pandemije kovid 19 i sam poljoprivredni budžet mora da se revidira.

Prijem zahteva u okviru mera Kreditna podrška i Refundacija za troškove neškodljivog uklanjanja uginulih životinja biće nastavljen do 1. decembra 2020. godine.