Uvoz meda
Uvoz meda
- Reklama -

Za kineski med se već godinama vezuju razni loši komentari – te da je više od polovine meda koja dolazi iz Kine lažna, kao i da je reč o proizvodnji meda na donjoj granici kvaliteta.

Problem sa uvozom kineskog meda Evropa je imala do sada nekoliko puta, a poslednja u nizu je i informacija da Nacionalna unija italijanskih asocijacija pčelara traži zabranu uvoza meda iz Kine.

Standari za med u Kini neodgovaraju standardima EU i Italije

Naime, prema evropskim standardima, med je definisan kao proizvod koji proizvode pčele, u koji je zabranjeno dodavanje stranih supstanci ili uklanjanje polena i drugih prirodnih komponenti iz njega.

Propisi u Kini su drugačiji od evropskih i omogućavaju industrijsku preradu meda – što značajno menja karakteristike meda.

Italijanski proizvođači smatraju da je zabrana uvoza meda iz Kine u interesu italijanskih proizvođača i potrošača. Takođe, sumnjaju da se pod deklaracijama prirodnog meda u Kini povećava proizvodnja zamena iz različitih sirupa, te da Kina snosi veliki deo krivice zbog činjenice da je med u svetu postao jedan od najčešće falsifikovanih proizvoda.

Alarmantna je činjenica da je tokom poslednjih 15 godina u pčelarstvu u mnogim zemljama došlo do krize, dok Kina stalno povećava prooizvodnju meda, s neznantim porastom broja pčelinjih zajednica.