Mleko u prahu
Foto: www.stylecraze.com
- Reklama -

Proizvođači dečje hrane u Srbiji, kao i proizvođači sladoleda i konditori, zahvaljujući uspešnoj inicijativi Privredne komore Srbije, od 1. januara oslobođeni su dažbine za mleko u prahu. Procenjuje se da će proizvođači u ovim oblastima prehrambene industrije u 2019. godini, u proizvodnji i prometu, uštedeti ukupno više od 700.000 evra.

Od 1. januara 2019. godine primenjuje se „Odluka o izmenama odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine“, po kojoj posebne dažbine za mleko u prahu ne plaćaju proizvođači dečje hrane, ali i proizvođači konditorske industrije i sladoleda u 2019. godini, kaže Dimitrije Ivanović, sekretar Udruženja za prehrambenu industriju Privredne komore Srbije.
„Zahvaljujući odličnoj saradnji sa Ministarstvom poLjoprivrede i Ministarstvom finansija, Privredna komora Srbije uspešno je realizovala inicijativu o ukidanju prelevmana na mleko u prahu za proizvodnju dečje hrane u 2019.
Ista pogodnost u prethodnom periodu ostvarena je i za proizvođače u konditorskoj industriji i proizvođače sladoleda, koji su već ostvarili uštede u proizvodnji i prometu i time obezbedili veću konkurentnost domaćih proizvoda na domaćem i stranom tržištu“, ističe Ivanović.
Inicijativa je potekla od predstavnika kompanija, okupljenih u Grupaciji proizvođača dijetetskih namirnica i dečje hrane. Izvršni direktor Fabrike dečje hrane u Dobanovcima Željko Ciganović ocenjuje da je ukidanje prelevmana na mleko u prahu, ključnu sirovinu za proizvodnju dečje hrane za uzrast od 6 do 12 meseci, izuzetno značajno jer su domaće firme sada konkurentne fabrikama u Evropskoj uniji, koje tu vrstu nameta nisu imale.
Privredna komora Srbije u izuzetno kratkom roku odgovorila je na našu inicijativu, pokrenutu jesenas i uvođenje ove mere predstavlja veliki korak za razvoj proizvodnje dečje hrane u Srbiji i sigurno će doprineti da domaći proizvođači prošire asortiman mlečnim proizvodima za decu“, istakao je Ciganović, dodajući da se nada da će ova mera uticati i na domaće proizvođače mleka da modernizuju pogone i proizvodnju, kako bi sirovina za dečju hranu mogla da se nađe u Srbiji.
Prema njegovim rečima, uštede koje očekuje u svojoj kompaniji u 2019. godini, zahvaljujući ukidanju prelevmana, iznose oko 50.000 evra.
Grupacija proizvođača dijetetskih namirnica i dečje hrane PKS, prema rečima savetnika Saške Biorčević, od samog početka postiže zapažene rezultate na poLju obezbeđivanja dobrih uslova poslovanja, kako za domaće proizvođače, tako i za uvoznike dečje hrane, poznate multinacionalne kompanije u Srbiji.
Strukovni angažman proizvođača dečje hrane u Privrednoj komori Srbije, njihova aktivnost i inicijative, jesu model uspešne saradnje domaćih sa stranim proizvođačima, ali i resornim ministarstvima.
Tako su tokom prethodnih godina, članice PKS, među kojima su kompanije kao Juvitana, Flori, Impamil, Nestle, Kibid, Alkatrgovina, imale višestruku dobit od zajedničkog rada i saradnje na poLju harmonizacije zakonske regulative naših propisa sa EU regulativom, navodi Biorčević.