Neplodnost krava
Urea u krvi - ključan metabolički parametar koji se tiče neplodnosti krava! Kako je otkriti?
- Reklama -

Plodnost krava, kao i ostalih domaćih životinja, je veoma značajna ekonomska osobina kojoj stočari posvećuju posebnu pažnju. To je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona, a potom i da daju potomstvo.

Međutim, kako možete očekivati da dobijete najbolje performanse od vaše krave, ili drugih preživara koje gajite, ukoliko se jave poremećaji? Kako da izbegnete da do steriliteta dođe? Odgovor na ova pitanja možete potražiti od veterinara sa praktičnim iskustvom, kao što je Bojan Blond iz Udruženja veterinara velike prakse Srbije.

Neplodnost krava
Gost emisije Bolja zemlja: Dr Vet. Spec. Bojan Blond

Da biste imali pozitivnu, odnosno održivu stočarsku proizvodnju, veterinar Bojan Blond ističe da:

– morate imati 50 posto steonih krava na stanju – krave koje su u laktaciji i krave koje su zasušene u tom periodu.

– kao i da morate imati servis period koji se kreće između 90 i 120 do 150 dana, a u zavisnosti od veličine farme. Servis period je u stvari vreme od teljenja pa do uspostavljanja sledeće uspešne koncepcije, to jest period od teljenja do osemenjavanja koje rezultira teljenjem. Servis period krava direktno utiče na to da svake godine imate jedno tele – jer samo steona krava daje tele i tu imate novu količinu mleka. Razlikujemo svršeni i nesvršeni servis period. Kada je u pitanju svršeni servis period on bi otprilike trebao da bude 120 dana, jer se na taj način obezbeđuje kontinuitet da svake godine imate jedno tele koje će doneti novo mleko.

Veliki problem danas u Srbiji je nepoznat metabolički status zapata

Ovde dolazimo do jednog vrlo značajnog pitanja, a to je zašto je urea u krvi ključan metabolički parametar koji se tiče plodnosti, odnosno neplodnosti krava?

Naime, kada se urea u krvi nalazi u većoj koncentraciji od 6,8 milimola po litru (mmol/l), i ukoliko se nalazi u materici ona pravi zapaljenje materice, koje nije infektivno. Problem kod uree je da je on skriven.

,, Vi imate sluz koja izlazi iz krave i koja je za osemenjavanje. Neko ko dođe da osemeni kravu on ne shvata da krava ima problem sa ureom. Jer obično te životinje su energetski stabilne – imaju jajnu ćeliju koja je kvalitetna, spermatozoid najboljeg kvaliteta od kog će se stvoriti embrion. Taj embrion koji mora da se ugnjezdi u matericu, kada dođe u matericu ne može se ugnjezditi jer je materica već zapaljena i embrion faktički biva odbačen.” – objašnjava veterinar Bojan Blond.

Usled toga dolazi do povađanja (ponovljenog osemenjavanja), odnosno da životinje više puta traže.

Visoka urea kod krava može nastati zbog dva aspekta

  1. Zbog suficita proteina – kada imate visoku proizvodnju kod životinja, dolazi do suficita proteina. Kada imate suficit proteina u obroku vi ćete imati i visoku ureu.
  2. Zbog energetske nestabilnosti – kada imate mali proizvodnje gde životinje nemaju dovoljnu energetsku stabilnost. Takve životinje se metabolički prebacuju sa metabolizma ugljenih hidrata na metabolizam proteina. Nastajanjem proteina dolazi do toga da se stvara amonijak. Amonijak, kao visokotoksičan, odlazi u jetru gde se prerađuje u ureu, i ta urea odlazi u krv.

Kako da se to spreči?

Jedini način da se utvrdi da li je to problem kod životinja jeste vađenje krvi i rad metaboličkog profila kod tih istih životinja. Ovo se može izvršiti kod veterinarskih subjekata koji poseduju biohemijske analizatore, kao i laboratorije koje se time usko stručno bave.