Uljana repica
Uljana repica
- Reklama -

Na poljima širom Srbije ratari se sve češće odlučuju da seju uljanu repicu, kako zbog toga što ova industrijska biljka efikasnije koristi zimsku vlagu od drugih biljaka, tako i zbog toga što na tržištu uljana repica ima stabilnu visoku cenu (cena se kreće od 320 do 350 evra po toni).

Optimalan rok u našim agroekološkim uslovima za setvu ove uljarice je od 1-og do 20-og septembra.

Dakle, setva uljanje repice je uveliko obavljena, međutim sada se postavlja pitanje kako toplo vreme, početkom oktobra, utiče na useve.

Stanje je loše, prevashodno zbog nicanja i nedostatka vlage

Prema procenama stučnjaka, kod 10 odsto posejane uljane repice je problematično nicanje, dok 20 odsto površine posejane uljanom repicom će eventualno biti presejane jarim kulturama na proleće.

Pojedini poljoprivrednici su uljanu repicu ove jeseni posejali ranije. Međutim, ta uljana repica jedva da je ponikla, sa dosta proređenim sklopom. Na većem broju parcela procenat poniklih biljaka je između 20 i 30 posto, a tek na ponekim parcelama sklop je prešao 50 posto.

Kada je u pitanju pojava insekata, za sada nema puno problema. Ali savetujemo poljoprivrednike da obrate pažnju na usev koji je iznikao, jer takav usev napadaju štetočine.

Uljanoj repici je sada neophodna blaga kiša, a koju repicu ne bi mogla da probije. Uljana repica do zime mora da dostigne optimalan razvoj sa 6 do 7 listova (kako piše portal Agroklub.rs), dok koren treba da bude debljine olovke, dužine 20 do 50 centimetara.