- Reklama -

Uljana repica je jedna od najlepših ratarskih useva jer kada procveta i pokaže svu raskoš, krasi naša polja. Osim toga, za ratare uljana repica prestavlja i veoma profitabilnu biljnu vrstu.

Proizvodnja uljane repice kao i svakog drugog useva ima svojih specifičnosti. Jedno od tih specifičnosti je da zahteva dobru obradu zemljišta gde je predsetvena priprema izuzetno važna. Ovom agrotehničkom merom, treba obezbediti u površinskom sloju zemljišta sitno mrvičastu strukturu, a na samoj površini sitnije grudve koje sprečavaju pojavu pokorice. Seme uljane repice je izuzetno sitno i ovakvom pripremom, stvaraju se uslovi za ujednačeno nicanje. Druga veoma važna stvar je da ima i dovoljno vlage u zemljištu.

Optimalno vreme za setvu uljane repice u našim agroekološkim uslovima je prva polovina septembra. U potrebi da se obezbedi dovoljno vlage za nicanje često se pomeri optimalni rok . Nije dobra ni prerana ni zakasnela setva.

Prerana setva može dovesti do prebujnog i izduženog useva, dok prekasna može prouzrokovati nedovoljno razvijene biljke. Takve biljke pate tokom zime.

Pored dobre agrotehnike, optimalne setve, pravovremene i efikasne zaštita od korova, kao i suzbijanje bolesti i štetočina, za uspešnu proizvodnju veoma je važan i dobar izbor hibrida.

Kompanija Chemical Agrosava u saradnji sa Nemačkom kompanijom NPZ preporučuje hibride koji mogu odgovoriti izazovima i „izneti“ uspešnu proizvodnju.

Atora

Žetva bez stresa

ATORA je novi hibrid uljane repice. Ima izuzetno snažan početni rast nakon setve. Ulazi duboko pripremljena u zimu i veoma je otporna na niske temperature. Nakon zime ima spor razvoj što smanjuje rizik oštećenja od kasnih mrazeva. Veoma je otporna na sušu. Ujednačeno cvetanje omogućava i ujednačeno sazrevanje ljuski i laganu žetvu. Ostvaruje stabilne i vrlo visoke prinose zrna i ulja u različitim uslovima.

Shrek

Visok prinos

SHREK je novi hibrid uljane repice. Ima izuzetno snažan početni rast nakon setve. Pogodan je za kasnije rokove setve. Ulazi dobro pripremljen u zimu i otporan je na niske temperature. Rano kreće na proleće i ovaj hibrid je pogodan za sušnija područja jer bolje koristi zimsku vlagu. Shrek je srednje rani hibrid sa ujednačenim sazrevanjem, otporan na poleganje. Dobro podnosi peskovita zemljišta i teže uslove proizvodnje. Ostvaruje stabilne prinose zrna i ulja. U uslovima intenzivne proizvodnje daje veoma visoke prinose.

Mercedes

Za najteže uslove

MERCEDES se preporučuje za optimalne do kasnije rokove setve. Prezimljava i u oblastima gde su jake zime ograničavajući faktor proizvodnje. Rast (kretanje vegetacije) u rano proleće je obično sporo, što smanjuje rizik od oštećenja od kasnih mrazeva. Tokom vegetacije biljke su zdrave i otporne na poleganje. Ove osobine pomažu u dobijanju visokih prinosa zrna i ulja.

Sherpa

Rana žetva

SHERPA ima veoma visok potencijal za prinos. Odlično početno nicanje i dobro prezimljavanje. Biljke su zdrave i ne poležu. Rana do srednje rana homogena žetva.

Radmila Antić Ličina, dipl.inž.polj.