Briga o zimskim pčelama
Briga o zimskim pčelama
- Reklama -

U septembru u većini krajeva Srbije nestaje paše, pa je poslednji rok da se počne sa uzimljavanjem pčelinjih zajednica.

Najvažniji zadaci pčelara su:

• Da u laboratoriji utvrde kvalitet meda.

• Da lošu maticu zamene mladom ovogodišnjom, jer oko 10% trogodišnjih i dvogodišnjih matica strada tokom zime.

• Da slabe zajednice koje su ostale bez matice spoji sa srednje razvijenim zajednicama.

• Da osiguraju barem 20 kg kvalitetnog meda i dosta cvetnog praha.

• Da obavezno poklope kvalitet nepoklopljenog meda iz razloga što pčele medljikovac ne poklapaju.

• Da odstrane med od medljike, voća i grožđa, jer je nepogodan za zimovanje. Naime, ova vrsta meda sadrži dosta sastojaka koji pčele ne mogu svariti. Iz tog razloga veliki broj pčela strada, a neretko i cele zajednice. Med od medljike, voća i grožđa treba izvrcati, a nedostatak zimnice nadoknaditi šećernim sirupom.

• Da saće sa nepoklopljenim medom odstrane iz legla, odnosno budućeg klubeta, a umesto njih stave one sa visokim vencem poklopljenog meda ili sa praznim saćem u kojima je već izvedeno najmanje 2 do 3 generacije pčela.

• Da u prostoru zimskog legla osiguraju 6 do 8 kg kvalitetnog meda ili meda šećernog sirupa.

• Da trećina, čak i polovina meda bude od šećernog sirupa, pošto će pčele to sigurno utrošiti tokom zime do prve prolećne paše.

• Da obezbede prerađivanje sirupa iz majskog legla koji inače neće preživeti zimu. Prerada sirupa u med umara pčele i zato ga treba dodati do polovine septembra, jer se mlade pčele tada neće umoriti od ovog posla. Važno je napomenuti da slabe zajednice nisu u stanju preraditi sirup u isto vreme kada i jake, pa mogu biti izazivači grabeži na pčelinjaku.

• Da mlade i kvalitetne matice u slabijim zajednicama koje žele da sačuvaju do proleća postave u trećem nastavku iznad najjačih pčela, a društva razdvajaju poklopnom daskom na čiji se otvor stavlja žičana mreža sa izreženim širokim prorezom za izlaženje (2,5 do 3 cm) na prednjoj strani.

• Da u pološkama rezervnu maticu smeste pored pregradne daske. Zimsko klube bi trebalo smestiti pored pregradne daske i u osnovnoj i u pomoćnoj zajednici.

• Da postave ćešljeve na leta kako bi sprečili ulaz miševa koji se za vreme hladnih noći uvlače u košnicu.

• Da postave nekoliko boca sa malo piva u koje će se kao u klopku uhvatiti ose.

• Da osiguraju potpun mir u pčelinjaku.

Tekst priredila: Redakcija