Rika i parenje jelena
Rika i parenje jelena
- Reklama -

Priroda je udesila da prvo najjači jeleni pare košute i često pri tome izgube petinu težine

Kada zahladi, a leto gasne i sluti na jesen, počinje rika-parenje jelena.

Počinje krajem avgusta ili početkom septembra i traje oko 4 nedelje. U jelenskim lovištima to je izuzetan događaj. Jeleni riču, bore se za košutu, pare ih i pokazuju se u svojoj snazi i lepoti.

Suvo i toplo vreme, ali i vlažno i kišovito ne pogoduju rici.

Najbolje su hladne vedre noći. Javljaju se u sumrak, noću, a pred jutro prestanu. Kada je parenje na vrhuncu riču rano uveče, noću ili ujutro. Nekada se jave i u toku dana. Rikanje je duboko, slično mukanju vola, ali lepo i uzbudljivo za lovce.

Jak i iskusan jelen obično manje riče. Po snazi glasa može se proceniti jačina jelena, a glas mladih je obično viši i slabiji.

U vreme rike polne žlezde mužjaka i ženki su na vrhuncu aktivnosti.

Pojačano je i lučenje mirisnih žlezda oba pola, a po mirisima se i pronalaze. Polna zrelost košuta nastupa u drugoj, a nekada u trećoj godini.

Većina zdravih košuta pari se u vreme rike, a neoplođene se teraju naknadno.

Priroda je tako udesila da prvo najjači jeleni pare košute, što je jedan od uslova za dobro potomstvo. Jeleni koji imaju „hareme“ ljubomorno čuvaju košute. One moraju svuda da ih prate. Pojavi li se drugi jelen, tera ga od svojih košuta.

Kada iskrsne podjednako snažan jelen počinje borba sudaranjem rogova i guranje.

Tada sve odjekuje od udaranja, a obično ne dolazi do povreda. Mada, dvoboj može i tragično završiti. Naravno, košute pripadnu pobedniku.

Rika jelena
Rika jelena

Što jelen duže učestvuje u parenju to se manje hrani, tako da jaki jeleni za vreme rike izgube i petinu svoje težine (250 do 300 kg).

Oko 3 nedelje kasnije iscrpljeni se povuku, a mladi jeleni mogu da dođu do košuta. Nakon perioda parenja oba pola se odvajaju i obrazuju odvojena krda u kojima su jeleni do sledeće rike, a košute do lanjenja.

lov na jelene
Lov na jelene preuzeto sa: hashtagoo.com

Rika je pogodno vreme za lov, jer se jeleni tada više kreću i manje su oprezni.

Kapitalne jelene treba loviti tek posle parenja da bi još jednom preneli svoje osobine na potomstvo.

U vreme rike mogu da se love čekanjem na zemlji, prikradanjem, privozom kolima, laganim prigonom i vabljenjem. Tako se dolazi do rogovlja jelena, najvrednijeg trofeja naše divljači, uz krzno i lobanju mrkog medveda.
Vabi se pomoću volovskog roga, školjke velikog morskog puža, cilindra petrolejske lampe i sl.

Pritom lovac pokriva vabljenjem šumove koje pravi dok se prikrada.

Jelen ne beži, jer je u zabludi da mu se približava suparnik. Pažnja je ipak potrebna jer su košute stalno na oprezu, a i mlađi jeleni u blizini rikališta. Razume se, potrebno je umeće u oponašanju rike.

Bolje je vabiti ujutro, a najveća veština lovaca je u tome da jelena izaziva vabljenjem i tako ga zadržava na otvorenom sve dok se ne razdani.