Trulež šećerne repe

1224
0
SHARE
Istovar šećerne repe
Istovar šećerne repe

Nedavno smo dobili fotografiju poljoprivrednika koji nam se požalio da mu je vraćen čitav kamion šećerne repe, usled truleži.

Prebiranje šećerne repe
Prebiranje šećerne repe

U proizvodnji šećerne repe već duži niz godina se javlja ovaj problem truleži korena šećerne repe. Uzročnici nastanka truleži su brojni, a štete koje nanose su veoma velike. Jedna od osnovnih stvari u borbi protiv ovih bolesti je prepoznavanje uslova u kojima može doći do pojave bolesti, kao i dijagnostikovanje problema i definisanje načina borbe protiv njih.

Prvi simptomi ispoljavanja truleži korena se mogu ispoljiti već u toku nicanja, pa kasnije tokom vegetacionog perioda i na kraju tokom lagerovanja repe tj. njenog vađenja, kada su štete velike pa se ide na preoravanje.

Prouzrokovač truleži korena repe je gljiva iz roda Aphanomyces , Pythium i Rhizoctonia. Gljive iz roda Rhizoctonia često obitavaju na travama odnosno na korovskim biljkama. Na repi se javljaju naročito u uslovima posebno vlažnog i kišovitog vremena. U slučaju velike vlažnosti tokom jeseni, velika je verovatnoća da će se pojaviti na repi.

Inače Rhisoctonia se često javlja na krompiru gde se simptomi uočavaju na krtolama i stolonama kada izaziva žućenje i uginjavanje. Kod šećerne repe ukoliko se ne suzbija na vreme, a ako zahvati koren, koren je pretvoren u kašu i nema nikakvog prinosa što je naročito ekonomski važno jer se repa gaji zbog prinosa tj.korena.

Ukoliko je vlažno vreme u početku može da se proredi broj biljaka. Važna preventivna mera je da se ne đubri previše azotom kao i obezbeđivanje optimalne strukture zemljišta i optimalna pH vrednost zemljišta. U regionima koji su posebno ugroženi ovim problemom, preporučuje se gajenje tolerantnih sorti.

 

Dipl. inž. polj. Goran Veljković