IPARD podsticaji
Raspisan treci javni poziv za IPARD podsticaje u okviru Mere 1
- Reklama -

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja je krajem oktobra raspisala treći javni poziv za dodelu sredstava u okviru IPARD fondova. Rok za podnošenje zahteva počeo je 1. novembra i trajaće do 9. januara 2019.godine.

Ovim Javnim pozivom obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća, kao i ostalih useva. Predmet su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, ali i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije – osim investicija u nabavku novih traktora.

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu su 3.015.976.278 dinara ( oko 25,5 miliona evra).

U zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik i da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području, visina podsticaja iznosi od 60 do 70 odsto prihvatljivih troškova investicije.

U sektorima voća, povrća i sektoru ostalih useva korisnik po osnovu podsticaja može da ostvari od 5.000 do 700.000 evra, a za sektore mleka i mesa od 5.000 do 1.000.000 evra.

Ko ima pravo na IPARD podsticaje u okviru mere 1?

Pravo na sredstva iz IPARD fonda imaju nosioci poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava (lista prihvatljivih troškova po sektorima je obimna i obuhvata veliki broj investicija).

Šta je dozvoljeno u sektoru mleka, mesa? A šta kada je reč o vocu i povrcu?

U sektoru mleka biće dozvoljena izgradnja objekata za smeštaj muznih krava, uključujući objekte za mužu, osemenjavanje, smeštaj mašina i opreme, ali i  izgradnja objekata na farmi za čuvanje hrane za stoku, izgradnja ograda oko farme, unutrašnje putne mreže.

Preko IPARD-a moguća je nabavka i oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka, mašine za transport i skladištenje stočne hrane. Takodje, ovde su uključena i specijalizovana vozila za transport sirovog mleka.

U sektoru mesa dozvoljena je izgradnja objekata za tov i smeštaj stoke, objekata za čuvanje stočne hrane, podne rešetke, oprema za prasilišta, tovilišta… Takođe, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, prikolice za prikupljanje sena, mešaone za pripremu stočne hrane…

Kada je o voću i povrću reč, preko IPARD-a moći će da se grade plastenici, objekti za skladištenja, ULO hladnjače, sistemi za navodnjavanje, protivgradne mreže, ograde oko zasada, upravne zgrade. Predviđena je i nabavka opreme, mašina i mehanizacije, kao i investicije u instalacije za proizvodnju električne i toplotne energije iz onbovljivih izvora energije za korišćenje na gazdinstvu – solarne energije, energije vetra, biomase, biogasa..

Za odobrenje projekata u sektoru mesa neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju).

Objekat kapaciteta do 1.000 goveda i/ili 1.000 ovaca i/ili 400 krmača, i/ili 10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu. Oni koji imaju više životinja od toga mogu da konkurišu samo za izgradnju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

U sektoru mleka mogu da konkurišu oni koji u registru imaju prijavljen odgovarajući stočni fond, odnosno do 300 mlečnih krava, obeleženih i u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo. Oni koji imaju više od 300 mlečnih krava, ostvaruju pravo na odobravanje projekta samo za investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Za investicije u sektoru voća mogu da konkurišu oni koji u Registru imaju upisano od 2 hektara do 20 hektara jagodastog voća i/ili od 5 hektara do 100 hektara drugog voća.

Povrtari mogu da traže podsticaj za investicije u izgradnju objekata za skladištenje povrća ako u Registru imaju upisano od 0.5 hektara do 5 hektara povrća u zaštićenom prostoru i/ili od 3 hektara do 50 hektara povrća na otvorenom prostoru.

U sektoru ostalih useva – žitarica, uljarica, industrijskog bilja, na ovom javnom pozivu mogu da učestvuju oni koji imaju 50 do 100 hektara u vlasništvu ili zakupu i da traže povraćaj za nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora. I za one koji imaju od 50 do 100 hektara pod ostalim usevima, i za one koji imaju preko 100 hektara, dozvoljena je izgradnja i opremanje objekata za skladištenje.

Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs, kao i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

Izvor: Uprava za agrarna plaćanja