Trebalo bi izvršiti tretman protiv izazivača čađave krastavosti jabuke

Jabuke se u zavisnosti od regiona, ekspozicije terena i sortimenta nalaze u fazi od mirovanja do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-03), a pre tri nedelje započeo je proces formiranja askospora u pseudotecijama gljivice Venturia inaequalis, izazivača čađave krastavosti. Voćari traže pomoć države! Osiguravajuće kuće menjaju datume važenja polise za mraz! Trenutno se u pojedinim … Nastavi sa čitanjem Trebalo bi izvršiti tretman protiv izazivača čađave krastavosti jabuke