Zasad jabuka
- Reklama -

Jabuke se u zavisnosti od regiona, ekspozicije terena i sortimenta nalaze u fazi od mirovanja do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-03), a pre tri nedelje započeo je proces formiranja askospora u pseudotecijama gljivice Venturia inaequalis, izazivača čađave krastavosti.

Voćari traže pomoć države! Osiguravajuće kuće menjaju datume važenja polise za mraz!

Trenutno se u pojedinim regionima registruje dozrelost i preko 10%. Mikroskopskim pregledom pseudotecija, uočene su i pseudotecije u kojima je formirano i do 75% askospora. Sve ovo ukazuje da uskoro može doći do oslobađanja askospora u prirodnim uslovima.

Ovo morate da znate: Pravo vreme za sadnju vinove loze!

S obzirom na faze razvoja jabuke kao i faze razvoja gljive, u narednih desetak dana se može ukazati potreba za izvođenjem prvog tretmana u zaštiti jabuka od ovog patogena, što će prvenstveno zavisiti od meteoroloških uslova (temperature vazduha i najavljenih padavina).

Izvor: PIS