šta kaže Pravilnik?
šta kaže Pravilnik?
- Reklama -

Ono što poslednjih meseci najviše brine naše poljoprivrednike i što im dodatno otežava posao jeste Pravilnik o podeli motornih vozila i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima.

Kako bismo dobili odgovore na pitanja, u goste smo pozvali gospodina Stojana Spasića iz MUP-a Srbije.

Na inicijativu ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića u skupštinsku proceduru su ušle izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja. Prema izmenama i dopunama ovog zakona obaveze vlasnika traktora, traktorskih prikolica, motokultivatora i radnih mašina odlažu se do DALJNJEG!

Jedino bicikli sa motorom koji su imali bele table SO, moraće da zamene table.

Dakle, vlasnici svih ovih vozila moraće da podnesu zahtev samo u slučaju kada je došlo do promene vlasnika vozila i nekih podataka koji su važni za sam proces tehničkog pregleda – jedino u tom slučaju MUP će izdavati nove tablice, nove saobraćajne dozvole i registracione nalepnice.

Da li će sva navedena vozila morati da idu na tehnički svake godine?

Za sva navedena vozila ostaje obaveza da najmanje jednom godišnje obave tehnički pregled. Svi vlasnici ovih vozila nakon obavljenog tehničkog pregleda dobiće papir na kome se overava tehnička ispravnost konkretnog vozila. Kada su u pitanju stare zelene tzv. SO tablice, one ostaju do daljnjeg.
U sklopu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji očekuje se da će uskoro biti pisan i novi Zakon, a vlasnici vozila će biti pravovremeno obavešteni kako bi mogli da se pripreme.

Da li je tačno da far treba da bude orginalan tj. fabrički?

„Pravilnik o podeli motornih vozila i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima“ bliže određuje uslove koji moraju da postoje na vozilu i kakvi uređaji sve moraju postojati. Ovaj Pravilnik je donelo Ministarstvo saobraćaja 2009. godine, a MUP samo sprovodi propise kroz kontrolu rada tehničkih pregleda, kroz kontrolu vozila u saobraćaju na putu, da bismo videli kako se sprovode propisi – rekao je gospodin Spasić.

Ministarstvo saobraćaja je donelo ovaj Pravilnik i u njemu jasno piše da farovi moraju biti homologovani, a ne fabrički i da moraju imati tzv. E oznaku, stoga je i obaveza tehničkog pregleda da to i zahteva od vlasnika vozila.

Što se tiče zaštinog rama ili kabine u navedenom Pravilniku je takođe navedeno koji su traktori obavezni da ih imaju.

U nastavku teksta citiramo deo odredbi člana 90. važećeg Pravilnika, koje se odnose na ostale delove traktora koji su od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja, a to su bezbedonosna kabina ili ram, koji su ugrađeni i izvedeni u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima, u svrhu zaštite vozača od povrede u slučaju da se traktor prevrne.

Član 90. stavovi 8. do 14. Pravilnika, glase:
“Traktor vrste T, koji je proizveden i prvi put registrovan u periodu od 1. januara 1983. godine zaključno sa 3. majem 2013. godine, mora posedovati bezbednosnu kabinu ili ram, najkasnije do 1. januara 2022. godine, koji su ugrađeni i izvedeni u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima, u svrhu zaštite vozača od povrede u slučaju da se traktor prevrne.

Traktor vrste T koji je proizveden i prvi put registrovan u Republici Srbiji od 4. maja 2013. godine, mora posedovati bezbednosnu kabinu ili ram koji su ugrađeni i izvedeni u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima, u svrhu zaštite vozača od povrede u slučaju da se traktor prevrne, odnosno mora posedovati odgovarajuće uverenje izdato od strane Agencije za bezbednost saobraćaja.

Traktor vrste T koji je proizveden zaključno sa 3. majem 2013. godine, a koji je prvi put registrovan od 4. maja 2013. godine mora posedovati bezbednosnu kabinu ili ram, najkasnije do 1. januara 2022. godine, koji su ugrađeni i izvedeni u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima, u svrhu zaštite vozača od povrede u slučaju da se traktor prevrne.

Odredbe st. 8, 9. i 10. ovog člana ne odnose se na traktor za koji postoji Potvrda o saobraznosti, odnosno odgovarajuće uverenje izdato od strane Agencije za bezbednost saobraćaja, u kojima je navedeno da je traktor proizveden bez bezbednosne kabine ili rama.

Novoproizveden traktor vrste T, koji se prvi put registruje u Republici Srbiji nakon 1. januara 2017. godine, u pogledu bezbednosne kabine ili rama mora biti proizveden prema zahtevima direktive EU broj 2009/75 ili 2009/57, odnosno uredbe EU 167/2013 i 1322/2014, odnosno odgovarajućim OECD zahtevima.

Upotrebljavani traktor vrste T, koji se prvi put registruje u Republici Srbiji nakon 1. januara 2017. godine, mora posedovati bezbednosnu kabinu ili ram koji moraju biti ugrađeni i izvedeni tako da štite vozača od povrede u slučaju da se traktor prevrne, najmanje prema zahtevima direktive 77/536 EEC ili 79/622 EEC ili odgovarajućim OECD zahtevima.
Nova bezbednosna kabina ili ram koji se naknadno ugrađuju na vozilo moraju biti izvedeni i ugrađeni prema zahtevima direktive EU 2009/75 ili 2009/57, ili uredbe EU 167/2013 i 1322/2014, odnosno odgovarajućim OECD zahtevima, o čemu Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje odgovarajuće uverenje.”

Pokušaćemo da pojednostavimo:

Traktor proizveden i prvi put registrovan u periodu od 1. januara 1983. godine, zaključno sa 3. majem 2013. godine ne mora posedovati uverenje izdato od Agencije za bezbednost saobraćaja, ali će morati posedovati bezbednosnu kabinu ili ram, najkasnije do 1. januara 2022. godine.

Traktor proizveden i prvi put registrovan u Srbiji, od 4. maja 2013. godine mora imati kabinu ili ram koji su izvedeni i ugrađeni u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima, odnosno mora posedovati odgovarajuće uverenje od Agencije za bezbednost saobraćaja.

Traktor proizveden zaključno sa 3. majem 2013. i registrovan prvi put 4. maja 2013. godine ne mora posedovati uverenje izdato od Agencijeza bezbednost saobraćaja, ali će morati posedovati bezbednosnu kabinu ili ram, najkasnije do 1. januara 2022. godine.

Za prethodno navedene 3 grupe traktora, ove odredbe ne važe, ako postoji Potvrda o saobraznosti, odnosno uverenje Agencije za bezbednost saobraćaja u kome je navedeno da je traktor proizveden bez bezbednosne kabine ili rama.

Za novoproizveden traktor koji se prvi put registruje u Srbiji nakon 1. januara 2017. godine, u pogledu bezbedonosne kabine ili rama, mora biti proizveden prema zahtevima direktive i uredbe EU ili odgovarajućim zahtevima OECD.

Upotrebljavani traktor koji se prvi put registruje u Srbiji nakon 1. januara 2017. godine, mora posedovati kabinu ili ram koji moraju biti ugrađeni tako da štite vozača od povrede u slučaju prevrtanja, takođe najmanje prema zahtevima direktive EEC ili odgovarajućim OECD zhtevima.

Ako se naknadno ugrađuju nova kabina ili ram, to mora biti prema zahtevima direktive i uredbe EU, odnosno odgovarajućim OECD zahtevima, o čemu Agencija za bezbednost sobraćaja izdaje uverenje.

Pored ispunjenja uslova iz navedenog Pravilnika, da bi traktor prošao tehnički pregled, između ostalog, mora da ima odgovarajuću svetlosnu signalizaciju, što podrazumeva oborena poziciona svetla, stop svetla, katadioptere, pokazivače pravca, svetlo za označavanje zadnje registarske tablice. Dalje mora biti označen tablom za spora vozila, odnosno trouglom sa zasečnim temenima, a mora imati i žuto rotaciono svetlo. Da bi ovi svetlosni uređaji prošli tehnički pregled, potrebno je da imaju odgovarajuće oznake, odnosno moraju biti homologovani.
Dešava se da poljoprivrednici vrlo često, kako bi prošli jeftinije, svetlosnu signalizaciju kupuju na vašarima i pijacama. Ova signalizacija često ne zadovoljava potrebne standarde, tj. nema odgovarajuće oznake koje potvrđuju ispunjenje traženih standarda, a sve to stvara probleme na tehničkom pregledu.

Poljoprivrednici nemaju ništa protiv toga da traktori budu tehnički ispravni, ali im smetaju prestrogi uslovi i troškovi za nove tablice, što kako kažu košta između 50 i 100 eura. Više o ovoj temi možete pogledati OVDE.

 

M.P.