- Reklama -

Tov junadi na nestabilnom tržištu kao što je u Srbiji nije isplativ sem ako nemate veći broj grla odnosno više desetina. Stočari koji drže na tovu manji broj grla u problemu su svaki put kad obnove proizvodnju.