Kruška
foto V. Bojić
- Reklama -

Od 25. januara 2021. godine privremeno se zabranjuje uvoz krušaka iz Bosne i Hercegovine, tačnije Republike Srpske, objavljeno je na veb stranici Federalne službe za veterinarstvo i fitosanitarni nadzor Rusije – Rosselkhonadzor.

Raspisan javni poziv, daju se subvencije za elektrifikaciju polja!

Navodi se da su tokom pregovora 21. decembra 2020. godine ruski zvaničnici obavestili predstavnike BiH da je tokom kontrole zabeležena „sistemska identifikacija“ krušaka zaraženih smeđom truleži (Monilnia fructicola) koje se u Rusiju uvoze iz Republike Srpske.

Tada je BiH strana obaveštena da će u slučaju ponovljenih kršenja pravila uvoza, ruska strana biti prisiljena da uvede restriktivne mere.

Šta zna želja šta je nemoguće: Prvi u Srbiji proizvode pravi šampanjac!

– Međutim, tokom fitosanitarne kontrole pošiljki krušaka iz RS ponovo su identifikovana tri slučaja kontaminacije smeđom truleži, karantinski štetnim organizmom – navodi se u objavi.

Imajući u vidu navedene okolnosti, a u cilju očuvanja fitosanitarne sigurnosti i sprečavanja unosa ovog opasnog karantinskog štetnog organizma, Rosselkhonadzor je smatrao potrebnim da uvede privremenu zabranu uvoza.

Crveno zlato se sve više traži: Turci zainteresovani za borovnice i jagode

– Pošiljke krušaka otpremljene iz RS do 25. januara 2021. podležu uvozu samo na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja na čitav niz karantinski štetnih organizama tipičnih za ove proizvode – stoji u objavi Rosselkhonadzor.