Suzbijte lisne vaši na vreme!

720
0
SHARE

Dolazak toplog vremena pogodovao je razvoju štetnih insekata u voćnjacima. U ovom periodu značajno je prisustvo lisnih vaši i na jabučastom i na koštičavom voću.

Njiovom ishranom lišće na voćkama počinje da se kovrdža, a mladi letorasti se deformišu. Kada se listovi deformišu i kada se razvije medna rosa, i list gubi svoju fotosintetsku aktivnost, pa ni plod ne može da se razvije kako treba.

Optimalno vreme za suzbijanje lisnih vaši je početak formiranja kolonija, a stručnjaci iz kompanije Chemical Agrosava vam preporučuju primenu preparata Gestikal, u količini 200 do 250 ml/ha. Primenom preparata Gestikal sprečićete i direktne štete koje nastaju ishranom lisnih vaši, kao i indirektne štete koje nastaju prenošenjem biljnih virusa i razvojem gljiva.

Ovaj sistemični insekticid možete koristiti kako u voćarskoj proizvodnji, tako i u proizvodnji povrća, ratarskog i ukrasnog bilja.