Galenika - Fitofarmacija
Galenika - Fitofarmacija

Ritmix Plus – je savremeno rešenje za suzbijanje korova u usevu soje od najranijih faza razvoja useva

Porastom korova se smanjuje njihova osetljivost na herbicide. Zbog toga je potrebno folijarni tretman obaviti u pravom trenutku – korovi do 5 cm visine – najbolji učinak je po nicanju korova, u fazi kotiledona do prvih pravih listova. Sa nicanjem soje, ukoliko je njiva „prljava“, krenuće i nicanje korovskih vrsta, najčešće na delovima parcele gde je zemljište iz nekog razloga zbijeno. Na takvim mestima postoji mogućnost praćenja vrste korova koje možemo očekivati na celoj njivi. Kada primetimo mestimičnu pojavu korova u usevu soje možemo konstatovati pravo vreme za prvi tretman.

Ritmix plus u toj fazi primene ispoljava visoku efikasnost u suzbijanju korova.

Primenjuje se u dva tretmana (u tzv. split aplikaciji):

Prvi tretman

Ritmix plus u dozi od 0,9 l/ha + Alteox Wet 40 0,5% (500 ml u 100 litara vode)

Drugi tretman

Posle nicanja korova i soje 10-14 dana nakon prvog tretmana. Ritmix plus u dozi od 0,9 l/ha + Alteox Wet 40 0,5% (500 ml u 100 litara vode)

Dodavanjem okvašivača pospešujemo postojanost herbicida i njegovo delovanje na korovske biljke.

Prednosti:

  • Jednostavna primena jednog preparata sa dvostrukim delovanjem
  • Pogodan za prve tretmane zbog savremene formulacije
  • Visoko selektivan prema soji
  • Efikasan u suzbijanju najznačajnih korovskih vrsta

Spektar delovanja i primena

Gajena biljka                          Količina primene                              Vreme primene

 

  Soja                                   0,9 l/ha + 0,9 l/ha           u fenofazama od 1-3 troliske

                   (uz svaki tretman dodati 0,5% Alteox wet 40 kao okvašivač)

Galenika - Fitofarmacija
Galenika – Fitofarmacija

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Prethodni tekstZa vrhunski prinos i kvalitet zrna – Chopin Evolution
Sledeći tekstRastu cene žitarica na berzi, ali i ugovori novog roda!