Printscreen/Youtube

Sudanska trava (Sorghum sudanense) je jednogodišnja krmna biljka. Porekom je iz Sudana i može se sejati do aprila do jula meseca i to kao glavni, naknadni i postrni usev. Ova biljka ima tanku i visoku stabljiku, bokori se i bogata je listom. 

Visoki prinos, dobrog kvaliteta glavna je odlika sudanske trave. Koristi se u ishrani preživara, konja i svinja, i životinje se mogu izvoditi na ispašu, a pogodna je za ostavljanje silaže i kao seno.

“Sudansku travu treba gajiti u plodoredu. Najčešće se seje posle strnih žita i đubrenih okopavina, monokulturu treba izbegavati jer iscrpljuje zemljište pa je kao predusev, za većinu gajenih biljaka dobra jedino ako se zemljište nakon nje obilno đubri. Za postizanje visokih prinosa potrebno je, pre osnovne obrade zemljišta, uneti veliku količinu kako organskih tako i mineralnih đubriva”, kaže diplomirani inženjer Jorgovanka Vlajkovac iz PSSS-a.

Printscreen/Youtube

Setva i đubrenje

Kako dodaje, u zavisnosti od plodnosti zemljišta, stajnjak treba upotrebljavati u količini od 20-30 tona po hektaru.

“Od mineralnih đubriva unosi se 80-220 kilograma po hektaru azota, 50-60 kilograma po hektaru fosfora i 70-80 kilograma po hektaru kalijuma. Celokupna količina fosfornih i kalijumovih đubriva, kao i 1/3 azota upotrebljava se pri osnovnoj obradi. Ostatak azota služi za prihranjivanje, u fazi kada biljka ima 5-6 listova i nakon prvog otkosa”, kaže Vlajkovac.

U zavisnosti od načina iskorišćavanja sudanske trave određuje se vreme setve i količina semena za setvu. Sudanska trava je biljka toplih krajeva, osetljiva je na niske temperature i zahteva toplo vreme, minimalna temperatura za klijanje semena je 8 -10 stepeni pa od toga zavisi prvi rok setve.

“ U zavisnosti od agrometeoroloških uslova na našem području seje po završetku setve kukuruza, u dva do tri roka u razmaku od 15-20 dana. Seje se na rastojanju 20-25 cm uz upotrebu 35 – 40 kilograma po hektaru semena što zavisi od načina iskorišćavanja. Dubina setve je 3-5 cm u zavisnosti od osobina zemljišta. Nakon setve zasejanu površinu treba povaljati”, objašnjava naša sagovornica.

Prema njenim rečima, iskorišćavanje sudanske trave počinje ispašom u toku leta, kada biljka dostigne visinu 30 – 40 cm. Za ishranu u zelenom stanju kosi se pred izbijanje prvih metlica, a za spremanje senaže kosi se kada biljka dostigne visinu 60-70 cm, dok se za spremanje silaže sudanska trava kosi u fazi metličenja. Zbog brže regeneracije sudanska trava se kosi na visini od 8 -10 cm.

Na našem području najčešće se kose dva otkosa sa prosečnim prinosom zelene krme oko 60 tona po hektaru, što je oko 15 tona po hektaru sena.