SUBVENCIJE ZA RAKIJU: Do 15.500.000 dinara po korisniku

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića. Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, … Nastavi sa čitanjem SUBVENCIJE ZA RAKIJU: Do 15.500.000 dinara po korisniku