Foto: Pixabay
- Reklama -

Poljoprivrednici koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na području grada Subotica mogu besplatno da urade kontrolu plodnosti zemljišta. Ovom kontrolom plodnosti poljoprivrednog zemljišta obuhvaćene su oranice, voćnjaci i vinogradi kao i plastenici u privatnom vlasništvu ili zakupu privatnih parcela poljoprivrednika.

Кontrola plodnosti zemljišta obuhvata ispitivanje sledećih parametara:

  1. pH zemljišta u H2О
  2. pHuКCl
  3. sadržaj CаCО3 u zemljištu
  4. sadržaj humusa u zemljištu
  5. sadržaj lako pristupačnog P2О5
  6. sadržaj pristupačnog К2О

Zainteresovani poljoprivrednici treba da se prijave Poljoprivrednoj stručnoj službi Subotica na broj telefona 060/556-86-70, a prijave se primaju do ispunjenja kvote za besplatnu analizu zemljišta.