Foto: Youtube
- Reklama -

Već smo pisali o tome kako da pripremite ovce za parenje, što možete pročitati OVDE, a sada vam donosimo savete stručnjaka iz PSSS o tome kako da im obezbedite najbolje moguće uslove u ovčarniku. Od toga kakve uslove u ovčarniku imaju ovce zavisi nivo proizvodnje i vaša zarada. Ovo su saveti koji će vam omogućiti da ovcama obezbedite idealne uslove.

Temperatura u ovčarniku

Ovcama nisu potrebni posebni uslovi u pogledu toplote, jer nisu toliko osetljive, naročito ne u pogledu niskih temperatura.

Objekat za ovce mora da bude izgrađen tako da u njemu ne vlada previše niska temperatura, a ni previše visoka.

Tokom zime temperatura u ovčarniku ne sme da je ispod 6 °C, a leti iznad 25 °C.

Za vreme zime temperatura u ovčarniku bi trebalo da je između 12 i 15 °C.

U prostoriji koja je predviđena za jagnjenje ovaca zimi, temperatura ne sme biti niža od 12 °C. Najpovoljnije je ako se temperatura održava na oko 18 °C. Nekoliko nedelja po jagnjenju temperatura može da bude i do 10-12 °C.

Vlažnost vazduha

Da bi se u ovčarniku obezbedila optimalna vlažnost vazduha treba da se obezbedi dovoljno prostora u staji, dobra toplotna izolacija, kao i odgovarajuće provetravanje.

Zasićenje vazduha u ovčarniku vodenom parom nastaje disanjem ovaca, lučenjem mokraće i vlaženjem prostirke koja isparava, pa se vodena para koja se nahvata na hladnim zidovima i plafonu zgušnjava i pretvara u kapljice, koje ponovo padaju i kvase prostirku.

Bez obzira na godišnje doba vlažnost vazduha u ovčarniku ne treba da bude veća od 75 %

Osvetljenje

Veoma značajan faktor je osvetljenje kako prirodno, tako i veštačko.

Sunčeva svetlost je naročito važna zbog njene uloge u stvaranju vitamina D u koži ovaca, zbog baktericidnih svojstava, uticaja na proces metabolizma, kao i na psihičko stanje životinja.

Postavljanje prozora

Ovčarnik se prirodno osvetljava pomoću prozora.

Prilikom postavljanja prozora treba obratiti pažnju na odnos površine prozora prema površini poda u objektu (1: 20, tj. površina svih prozora u objektu treba da je dvadeseti deo podnog prostora).

U zimskom periodu za osvetljenje ovčarnika neophodno je i veštačko osvetljenje – sijalice koje se obično postavljaju na krovnoj konstrukciji.

Kanali za provetravanje ovčarnika

Ovce u ovčarnicima troše disanjem velike količine kiseonika, a odaju znatne količine ugljen dioksida i vodene pare.

Raspadanjem mokraće i balege stvara se amonijak, sumporvodonik i drugi gasovi.

Na taj način vazduh se zagađuje što može vrlo nepovoljno delovati na zdravlje ovaca i na njihovu proizvodnju.

Zbog toga je potrebno da se stalno odvodi vazduh zagađen gasovima, prašinom i mikroorganizmima, kao i suvišna para, a istovremeno dovodi svež i čist vazduh.

U ovčarnicima manjeg kapaciteta izmena vazduha može se rešavati izgradnjom odvodnih i dovodnih kanala za provetravanje koji funkcionišu na osnovu razlike u temperaturi između unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha.

Kanali za provetravanje grade se u vidu dimnjaka, kojima se dimenzije kreću od 40×40 do 70×70 cm. Kanali na vrhu imaju poklopac koji sprečava ulazak kiše i snega.

U većim ovčarnicima, provetravanje se uspešno rešava pomoću električnih ventilatora koji rade na principu isisavanja zagrejanog vazduha ili ubacivanjem svežeg vazduha u objekat.

Maksimalna brzina ovako ubačenog vazduha ne sme biti veća od 0,5 m/s.