Cerkospora smanjuje digestiju
- Reklama -

Cerkospora smanjuje digestiju

Cercospora beticola poznatija pod nazivom rupičavost lišća šećerne repe poznata je od kada se šećerna repa počela gajiti na našim prostorima. Zanimljivo je da ovaj patogen voli biljke sa lepim i krupnim listovima, pa se može naći i na blitvi, ali je dominantan na repi i tu nanosi i najveće štete.

Zanimljivo je da se cercospora beticola prenosi preko zemljišta gde ima biljnih ostataka koji su zaraženi i oni ostvaruju prve infekcije mladih listova, tako da infekcija ide odozgo na gore naročito kada ima puno vlage kako u zemljištu tako i u vazduhu.

Na tim biljkama se uočava veliki broj pega i te biljke se zovu „ sejačice” odakle se dalje širi infekcija. Dugo se smatralo da se spore ne raznose vetrom, međutim kasnije je ta tvrdnja demantovana jer je uočeno da se infekcioni potencijal raznosi i vetrom i kišnim kapima na druge površine pod repom gde se može ostavriti infekcija.

 Cerkospora smanjuje digestiju
Cerkospora smanjuje digestiju Foto: preuzeta sa pissrbija.com

Štete nastaju tako što se zaraženo lišće suši i otpada, a repa tada potera novo mlado lišće. Mlado lišće crpi energiju i biljne sokove, pa repa na kraju ima značajno manji procenat digestije.

Primeri iz sveta sele nas u Minesotu u Ameriku gde je svojevremeno došlo do velikih šteta, pa je naknadnom analizom utvrđeno da su najveće štete nastale na sortama repe koje su uvezene iz Evrope, a koje su prinosnije i imaju veću količinu šećera.

Urađene su određene analize, pa su Amerikanci doneli odluku da poređaju sorte osetljivosti repe u skali od 1 do 10. Gde je broj 1 najviše osetljiva a skala 10 najmanje, pa su shodno tome zabranili setvu svih oni koji su bili ispod 5 na skali.

Kod nas se gaje sve sorte repe i ne vodi se računa o osetljivosti, pa se naši ratari u želji za gajenjem repe sa što boljom digestijom opredeljuju za one koje su automatski i više osetljive na cerkosporu.

Ovo dovodi do povećanja troškova proizvodnje i ozbiljnijih mera zaštite što opet dovodi i do smanjenja digestije, naročito ako se zaštita ne uradi adekvatno. Usled toga Vi dolazite do toga da dođete na isto tj. da ponudite repu sa manjom digestijom jer je napala cerkospora. Dakle, džabe ste sejali sortu koja ima veliki procenat digestije ako je napadne cerkospora.

Suzbijanje se mora izvoditi preventivno

Kod nas se navode pragovi (alarmi) za prskanje kada se na lišću pojave prve pege, ali je tada najčešće kasno jer se spore već raznose kišom i vetrom.

Preparat ODEON daje odlične rezultate u zaštiti od cerkospore u kombinaciji sa preparatima na bazi triazola. Kod ove bolesti je važno da nema rezistentnosti jer se tretmani kombinuju uvek korišćenjem dva preparata. Zato je suzbijanje efikasno ako se redovno tretira – preventivno pre sklapanja redova.

Ove sezone stvoreni su idealni uslovi za razvoj šećerne repe, ali i za pojavu cerkospore. Oni koji su sejali repu mogu da očekuju visoke prinose, ali oni dosta zavise od genetike i pojave cerksopore.

Tekst priredio: Dipl. inž. Goran Veljković