- Reklama -

 

Aleksandar Mišić se stočarstvom bavi već 16 godina, nije ni tada bilo idealno, ali poređenje sa današnjicom, gotovo je nerealno.