Foto: Pixabay
- Reklama -

Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica raspisala je konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Za ovu namenu izdvojeno je 5 miliona dinara.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje dela plaćene premije osiguranja poljoprivrede, i to: ratarskih; povrtarskih, voćarskih kultura i vinove loze i umatičenih životinja.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti plaćene premije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na premiju neživotnog osiguranja i to:

  1. u procentu od 20% za osiguranje ratarskih kultura i umatičenih grla;
    2.u procentu od 10% za osiguranje povrtarskih i voćarskih kultura i vinove loze.

Maksimalni iznosi sredstava za subvencionisanje dela plaćene premije osiguranja poljoprivrede po jednoj prijavi iznosi 20.000,00 dinara.

NOVI LOKALNI KONKURS ZA POLJOPRIVREDNIKEAgencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica raspisala …

Gepostet von Agencija Za Ruralni Razvoj Grada Sremska Mitrovica am Mittwoch, 17. Juni 2020

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica ako je:

1.upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu (u daljem tekstu: Registar),
2.kod društva za osiguranje osigurao od rizika:
-useve i plodove na površini poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar pod odgovarajućom biljnom kulturom,
– umatičena grla.

Prijave na konkurs mogu se podneti do  15. novembra 2020.

Tekst konkursa, i konkursna dokumentacija mogu se preuzeti na internet stranici Agencije www.arrsm.rs ili u prostorijama Agencije.