SPASITE VOĆE OD PROPADANJA: Saveti stručnjaka za spas posebnih voćnih vrsta nakon padavina!

275
0
SHARE

Period za nama obeležile su padavine koje nimalo dobrog nisu donele voćnim vrstama tipičnim za tekuću sezonu.

Velika količinama padavina koja je napadala u proteklom periodu, ne samo da je obezbedila velike zalihe vlage u zemljištu, već se isto dogodilo i sa vazduhom, što je obezbedilo idealne uslove za stvaranje bolesi i napad insekata na voćne vrste. Stručnjaci preporučuju pripremu fungicida koje mogu da zaustave infekcije, a ovo najviše važi kod jabučastih i koštičavih voćnih vrsta, osim kod trešanja i višanja. Ukoliko dođe do ponovnih padavina, tretiranje je preporučljivo ponoviti još jedanput.

U sledećim redovima, prenosimo mišljenja stručnjaka, šta očekuje zasebne voćne vrste:

JABUKE SU NA UDARU!

Kada su jabuke u pitanju, s obzirom na velinu plodova, očekuje se intenzivnija pojava čađave krastavostih plodova i listova (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha). Međutim, to nije sve. Ubrzo će krenuti i piljenje larvi prve generacije smotavca jabuke, (Carpocapsa pomonela) najznačajnije štetočine jabuka.

ŠLJIVA

Registrovano je prisustvo jaja prve generacije šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), a zbog povećane vlažnosti i spiranja zaštitnih sredstava, važno je obaviti tretman fungicidima protiv šupljikavosti lišća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljiva (Polystigma rubrum). Na plodovima su registrovana jaja šljivinog smotavca.

MALINA

Zbog velike količine padavina, malina ove godine kasni sa cvetanjem, međutim, ni one nisu ostale nezapažene od stane štetočina. Pojavila se ljubičasta pegavost izdanaka i pupoljaka malina (Didymella applanata), a zbog vode koja se zdržala u zemljištu, očekuje se pojava fitoftore, truleži korena maline (Phytopthora fragariae var.rubi), koja bi mogla da prouzrokuje ozbiljnu štetu.

KRUŠKA

Kod krušaka fugicidni tretmani neće biti dovoljni. Potrebno je pratiti prisustvo druge generacije kruškine buve (Psylla sp.) koja će, u narednim danima, obaviti polaganje jaja. Takođe je neophodan i monitoring prisustva savijača jabuke koji takođe uzrokuje crvljivost plodova krušaka.

pročitajte - jagoda i trešnja u bescenje
pročitajte – jagoda i trešnja u bescenje

TREŠNJA i VIŠNJA

Trešnje su trenutno u fazi obojenosti, ali zbog velike vlažnosti postoji opasnost pucanja pokožice plodova i infekcije prouzrokovačem truleži plodova (Monilinia sp.). Stručnjaci savetuju tretiranja fungicidima kraće karence, tj. najduže 14 dana.

BRESKVA

Iako je breskva sada u periodu intenzivnog rasta plodova, trebalo bi obavezno obratiti pažnju na šupljikavost listova. a u zasadima je već registrovan napad larvi prve generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) koji izaziva štetu na plodovima.

pročitajte - pojava krvave vaši i tripsa na voću
pročitajte – pojava krvave vaši i tripsa na voću

VRLO BITNA NAPOMENA:

Ukoliko, nakon tretiranja, dođe do jačih padavina, više od 20 mm/metru kvadratnom potrebno je ponoviti tretmane jer dolazi do spiranja depozita sa površine listova i stabala.