- Reklama -

Poslednja agrotehnička mera u proizvodnom procesu soje je žetva. Žetva soje je izuzetno komplikovana jer svaki propust u tehnologiji znatno uvećava gubitke.

Najpouzdaniji način određivanja vremena žetve soje je uz pomoć vlagomera. Žetva soje se obavlja u punoj fitiološkoj zrelosti kada je sadržaj vlage u zrnu 13 – 14 %.

Kada je u pitanju ova godina, čini nam se da žetva ove biljne vrste nikada ranije nije došla. Rane sorte soje su već zrele, dok su kasnije sorte još uvek zelene. Poljoprivrednici stručnjaci predviđaju dobar prinos soje za ovu godinu.

Međutim, kako piše „Tanjug“, poljoprivrednici u atarima Sombora koji su već počeli žetvu soje žale se na male prinose, a koji će sa sadašnjom cenom jedva pokriti ulaganja u proizvodnji.

Trenutno se priča o ceni od 36 – 37 dinara. Da bi poljoprivrednici imali bar neku zaradu cena bi trebalo da bude najmanje 40 dinara.