- Reklama -

U stadu Jonjela Dolinge iz Grebenca ovce se hrane silažom, što nije svakidašnji primer. Možemo reći da nam je ovo prvi domaćin kod koga smo zabeležili takav slučaj.