- Reklama -

Prvih dana oktobra, započet je novi proizvodni ciklus – jesenja setve strnih žita. Pravovremena setva, zahvaljujući vremenu, omogućiće biljkama duži period bokorenja, bolje ukorenjavanje, kao i dublje prodiranje korenovog sistema. Međutim, ovih dana se u novinama mogu pročitati brojni tekstovi vezani za nestašicu para za predstojeću setvu. Poljoprivrednici gledaju da uštede, kako na semenu, tako i na bacanju đubriva.

Savetodavac za zaštitu bilja Ljiljana Jeremić, kako prenose Novosti, je izjavila da neki proizvođači sami tretiraju svoje “seme sa tavana” tj. nedeklarisano seme, fungicidima što dovodi do pojave bolesti. Nedeklarisano seme, po pravilu, sadrži razne frakcije(delove) semena. Sitno seme se nikada neće razviti u normalnu biljku, o čemu treba povesti računa pre setve.

“Semenski usevi u kojima je primećena pojava bolesti koje se prenose semenom, neki korovi, na primer Galium prilepuša, štetočine nematode, odbijaju se prilikom aprobacije i seme iz tih useva se može primeniti za setvu.” – izjavila je Jeremić. To znači da samo se zdravo seme dorađuje i prilikom obrade obavlja se kontrola zdravstvenog stanja semena.

Dakle, svim poljoprivrednim proizvođačima, koji još nisu zasejali, a planiraju da svoje površine zaseju strnim žitima, preporuka je da se sami preračunaju i uvere u isplativost setve isključivo deklarisanog semena.