Foto: Pixabay
- Reklama -

U okolini Sremske Mitrovice u usevima soje uočeni su simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica).

Ukoliko primetite na licu mlađeg lista svetlozelene i žućkaste pege, onda znajte da je u pitanju plemenjača.

Kasnije pege postaju sivkaste, mrke ili tamnomrke a sa naličija lista se u okviru pega, pri vlažnim uslovima, javlja bogata micelijska navlaka od konidiofora i konidija, navodi se na portalu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja.

Lišće koje je jako zaraženo požuti, uvija se na ivici a potom i opada.

Foto: Pixabay

Ukoliko želite da se odbranite od plemenjače, savetuje se da se gaje otporne sorte, da se koristi zdravo zeme, kao i da se zaoravaju biljni ostaci posle žetve, dok se hemijske mere ne preporučuju.

Na portalu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja, na usevima soje uočeno je i prisustvo simptoma napada običnog paučinara (Tetranychus urticae).

Simptomi prisustva običnog paučinara prvo se uočavaju na uvratinama parcele a najkarakterističniji simptom je srebrnkasta boja lista (usled ishrane grinja biljnim sokovima), a ukoliko se prenamnoži može da smanji prinos i za 30 odsto te se preporučuju češći pregledi parcela.

Ukoliko se registruje više od 50 odsto biljaka sa ovom štetočinom, preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite na napadnutim delovima parcele.