Direktna setva kupusa
Kupus - usev iz rasada ili direktna setva, bez rasađivanja? Foto: shutterstock.com

Piše: Milana Janićijević, voćarstvo i povrtarstvo, Chemical Agrosava
#odgovornonovinarstvo

Zaštita rasada kupusnjača vrši se kako bi se sprečilo poleganje rasada i razvoj plamenjače. Pojava patogena uništava kompletan zasad.

Zaštitu je najbolje uraditi preparatom Leutar u koncentraciji 0,06% zalivanjem leja.

I pojava bakterioza u rasadu može u potpunosti uništiti rasad. Kako bi se to sprečilo, koristi se kombinacija preparata Everest u koncentraciji 0,4 % i Mankosav 80 WP u koncentraciji 0,25%. Za suzbijanje lisnih štetočina u rasadu, naša preporuka je da se upotrbi preparat Savanur EC u koncentraciji 0,1 – 0,15%.

Pre samog rasađivanja, neophodno je uništiti korove na njivi na kojoj planiramo rasađivanje herbicidom Stomp Aqua u količini 3 l/ha, kao i zemljišne štetočine primenom preparata Saturn Terra u količini 40 kg/ha, rasturajući ga po celoj površini, a zatim ga uneti u zemljište.

Rana proizvodnja kupusa
Rana proizvodnja kupusa Foto: shutterstock.com

Drugi preparat kojim možemo delovati na zemljišne štetočine je insekticid Bifenicus koji se primenjuje u količini 2 l/ha, pri čemu je neophodna njegova inkorporacija na 10cm. Bifenicus je preparat koji se ne rastvara u vodi i ne ulazi u biljku, vezuje se za zemljište na mestu primene, i zato je neophodno izvršiti njegovu inkorporaciju.

Desetak dana nakon rasađivanja, neophodno je izvršiti zaštitu od plamenjače i crne pegavosti preparatom Teatar plus u količini 1 l/ha. U tom periodu redovno se javljaju buvači, lisne vaši i leptiri kupusari koji mogu da nanesu značajne štete mladim biljkama, i naša je preporuka da se za njihovo suzbijanje primeni insekticid Savanur EC u količini 1,5 l/ha.

Da bi pomogli biljkama da prebrode šok usled rasađivanja, preporuka je da se primeni folijarna prihrana Wuxal Ascofol u količini 2 l/ha. Wuxal Ascofol će obezbediti da biljke dobro razviju korenov sistem i daće energiju tek rasađenim biljkama za snažan start i razvitak listova.

Kupus glavicar
Kupus foto: shutterstock.com

U fazi kada kupusnjače počnu sa formiranjem lisne rozete, zaštitu od plamenjače i crne pegavosti treba izvršiti preparatom Leonida u količini 0,6 l/ha.

Pri vlažnom i toplom vremenu sa temperaturama 24 – 290C, ukoliko postoji izvor zaraze, dolazi do pojave i širenja bakterioze. Bakterioza može da izazove značajne štete, ukoliko zahvati čitave biljke.

Takve glavice gube tržišnu vrednost i neupotrebljive su za dalju upotrebu. Zaštita od bakterioza vrši se preparatom na bazi bakra Everest, u količini 4 l/ha.

Štetne insekte kao što su sovice, kupusari, buvači i lisne vaši u ovom periodu suzbijamo insekticidom Gestikal 240SC u količini 0,4 l/ha.

Pojavu lisnih vaši i bele leptiraste vaši možemo suzbiti i primenom insekticida Sivanto prime u količini 0,5 – 1 l/ha. Ukoliko je toplo i sušno vreme, pojava grinja je neminovna, a one se na temperaturama do 280C suzbijaju preparatom Amon 020 EW u količini 1 l/ha, dok na višim temperaturama, za njihovo suzbijanje, koristi se akaricid Acramite 480 SC u količini 0,25 l/ha.

Pojava tripsa na kupusnjačama dešava se kada je sušno i toplo vreme. Štete na kupusnjačama najviše prave larve duvanovog tripsa sišući sokove iz listova. Tripsi se suzbijaju insekticidom Dicarzol 50 SP u količini 1 kg/ha.

Pojavu višegodišnjih uskolisnih korova rešavamo herbicidom Pantera 40 EC u količini 1 – 2 l/ha. Folijarna prihrana, koja se preporučuje u ovoj fazi, radi se sa Wuxal Calcium-om u količini 2 l/ha. Primena kalcijuma u ovoj fazi, sprečiće sušenje listova po obodu.

Kada kupus počne da formira glavicu, potrebno je uraditi još jedan tretman za suzbijanje bakterioza preparatom Everest u koncentraciji 0,4 %. Isto tako, treba nastaviti sa zaštitom i od gljivičnih bolesti.  Od plamenjače i crne pegavosti zaštita se obezbeđuje primenom fungicida Teatar plus u količini 1,25 l/ha, a od sive truleži fungicidom Aserija u količini 1 l/ha.

Teatar plus je sistemični fungicid sa preventivnim delovanjem, koji sadrži dve aktivne materije, jednu iz grupe triazola i drugu iz grupe strobilurina, čime je povećana efikasnost na biljne bolesti a smanjena mogućnost pojave rezistencije.

Preventivni fungicid Aserija pruža odličnu zaštitu od bolesti koje se razvijaju u skladištima. Njegova prednost je što ispunjava sve preduslove za bezbednu i efikasnu primenu: ne ulazi u glavice, ima širok spektar delovanja i kratku karencu.

Može se raditi jednom do dva puta pred seču glavica, najkasnije sedam dana pred seču. Folijarna prihrana se nastavlja i u ovoj fazi kupusnjača, pri čemu je potrebno nastaviti sa upotrebom preparata Wuxal Calcium u količini 3 l/ha.  On će obezbediti čvrstoću glavica kao i njihovo duže čuvanje.

IZVORBolja zemlja
Prethodni tekstMeđunarodni festival cveća od 3. do 6. juna u Somboru
Sledeći tekstUprava za agrarna plaćanja: 130 miliona dinara za mašine i opremu u stočarstvu