Foto: Pixabay
- Reklama -
Slider

Piše: Tine Bošković, dipl.inž

Sledi zabrana većine neonikotinoida i gotovo svih organofosfornih insekticida. Ovoga puta nećemo ulaziti u razloge koji su doveli do donošenja ovakvih akata.

Iskusni zaštitari mahom komentarišu u negativnom smislu potpunu obustavu primene organofosfornih insekticida.  Dugi niz godina, insekticidi su bili čvrst oslonac u borbi protiv štetočina različitog tipa i u pravilnoj smeni sa insekticidima iz drugih grupa, nisu promovisali poremećaje u ekosistemima, niti su dovodili do nagomilavanju u plodovima i drugim produktivnim organima gajenih biljaka.

Jedan od retkih organofosfornih insekticida koji je opstao u ovoj „seči knezova“ je fosmet u vidu preparata Imidan 50 WP. U ovom trenutku, ovaj preparat registrovan je za primenu u jabuci: za suzbijanje svih vrsta smotavaca (jabukinog, breskvinog i šljivinog) koji napadaju ovu voćnu vrstu.

Količina primene je 1,5-2kg/ha, uz uobičajeni utrošak vode od 800 do 1.000l/ha. Primenjuje se dva puta u toku vegetacije za prvu i drugu generaciju gusenica i to u razmaku od dve nedelje, budući da se generacije smotavca prepliću.

Imidan 50 WP je neizostavan u ozbiljnijim programima zaštite jabuke, kako zbog svog odličnog delovanja, tako i zbog svojih ekotoksikoloških karakteristika. Specifičan hemijski sastav mu daje niz komparativnih prednosti u odnosu na srodna jedinjenja.

Aktivna materija ostaje na površini lista i ploda, čvrsto vezana za kutikulu, tako da pored kontaktnog delovanja (na gusenice koje su već ispiljene) ima veoma značajno delovanje i na gusenice koje će se tek ispiliti.

Preparat je sasvim bezbedan za pčele, jer mu je primena nakon leta pčela, a sa druge strane potpuno je neotrovan za predatorske insekte i grinje.

Foto: Pixabay

Karenca za Imidan 50 WP je 35 dana u Srbiji dok EU i Rusija  propisuju svega 28 dana. Zato se, sasvim bezbedno, može koristiti i u ranim sortama jabuke kao što je Gala.

Osim toga, na drugim tržištima Imidan 50 WP  registrovan je za suzbijanje niza drugih štetočina, kao što su: kalifornijska štitasta vaš, razne vrste tvrdokrilaca (pipe i bube zlatice), voćne muve (uključujući trešnjinu muvu i drozofilu) i više vrsta leptira (smotavaca, savijača i moljaca).

Takođe, primena Imidan 50 WP, u zemljama EU, nije ograničena samo na jabuku, već se koristi i u zasadima kruške, breskve, nektarine, višnje, borovnice, oraha i leske, kao i u usevima uljane repice (sjajnik) i krompira (zlatica i krompirov moljac).

U narednom periodu može se očekivati proširenje registracije na šećernu repu i to u cilju suzbijanja repine pipe.

Velika blagodet u zaštiti bilja je što je ovakav preparat opstao. zato zaštitari imaju veliko poštovanje prema «poslednjem Mohikancu» među organofosfornim insekticidima.

Slider