Foto: Pixabay

Piše: Milana Janićijević, voćarstvo i povrtarstvo, Chemical Agrosava
#odgovornonovinarstvo

Kad je reč o korovima, jasno je da je njihova uporna prisutnost velika opasnost za gajene kulture i da nije tako lako izaći sa njima na kraj.

Mnogi proizvođači problem korova rešavaju tako što uništavaju nadzemni deo biljke, čineći time sebi višestruki posao. Korovi su uporni, izdržljivi i ne treba podcenjivati njihovu sposobnost da se prilagode i u nepovoljnim vremenskim uslovima. Uvek nađu način i model kako da prežive i unište domaćina, odnosno gajenu kulturu.

Svaka kultura podleže različitim pristupima tretmana korova. Što se tiče šargarepe, kada je reč o suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova, imamo više opcija.

Posle setve, a pre nicanja, koristi se preparat Challenge 600 2,5 l/ha. Ukoliko se rade split aplikacije, tada se primenjuju sledeći tretmani:

  • posle setve a pre nicanja: Challenge 600 1,5 l/ha + Stomp Aqua 2 l/ha + preparat na bazi klomazona 0,2 l/ha
  • od 1 do 2 prava lista: Challenge 600 0,35 – 0,5 l/ha + Eugen 0,1 l/ha
  • od 3 do, 4 prava lista: Challenge 600 0,35 – 0,5 l/ha + Eugen 0,15 l/ha

U proizvodnji mrkve, celera, peršuna i paštrnaka, veoma je važno da očuvamo zdrav list, kako bi se koren što bolje formirao i ostao zdrav.

Bolesti koje mogu naneti štetu šargarepi su: pepelnica, crna pegavost lista, siva pegavost lista, sivo mrka pegavost lista i bela trulež korena.

Pepelnica često pravi štete na listovima korenastih kultura (celer, peršun, mrkva, paštrnak), pri čemu čak i slabije zaraze mogu smanjiti kvalitet lišća za upotrebu, bilo u svežem ili sušenom stanju.

Simptomi pepelnice se javljaju na lišću i lisnim drškama u vidu beličaste, micelijske navlake. Za razvoj joj pogoduje toplo vreme sa velikom relativnom vlažnošću vazduha. Značajna obolenja na šargarepi su i razne vrste pegavosti. Sve one mogu naneti značajne štete na listovima, dovesti i do propadanja lisne mase, a samim tim i smanjenja kvaliteta korena i smanjenja prinosa. Evo kako možete da zaštitite šargarepu od ovih patogena:

U fazi kad šargarepa ima od 3 do 4 prava lista, počinje se za zaštitom od pepelnice pomoću sistemičnog fungicida sa preventivnim i kurativnim delovanjem. To je preparat Nimrod u količini 0,8 l/ha.

Primena insekticida Gestikal, u količini 0,8 l/ha kroz sistem za navodnjavanje, obezbeđuje suzbijanje šargarepine muve i lisnih vaši, a dodatkom folijarne prihrane Wuxal Ascofol u količini 2 l/ha, biljci se omogućuje da ostvari snažan razvoj u početku.

Kada šargarepa dostigne fazu od 5 do 8 listova, neophodno je zaštiti list sa dva tretmana: fungicidom Teatar plus u količini 1 l/ha i dodati folijarnu prihranu Wuxal Boron u količini 2 l/ha.

Nakon zatvaranja redova šargarepe, preporučujemo zaštitu lista od sive pegavosti i pepelnice, pomoću kombinacije fungicida Different 250 EC u količini 0,5 l/ha i Image u količini 0,8 l/ha, ili fungicidima Teatar plus u količini 1 l/ha, ili Sercadis plus 1 l/ha.

U fazi zatvaranja redova, poželjno je prihraniti šargarepu Wuxal Calciumom, dva do tri puta, sa 4 l/ha, kako bismo obezbedili korenu biljke čvrstinu i bolju otpornost prema bolestima.

Ukoliko se pojave lisne vaši, za tu situaciju preporučujemo preparat Sivanto prime u količini 0,5 – 0,75 l/ha, budući da ima kratku karencu, dok je za suzbijanje paučinara najbolje upotrebiti Acramite 480 SC, u količini 0,25 l/ha.