- Reklama -

Piše: dipl. Ing. Savo Jovanović, kompanija ADAMA
#odgovornonovinarstvo

Prošla proizvodna sezona odlikovala se obilnim padavinama u vreme nicanja kukuruza, koje su doprinele izuzetno lošem zdravstvenom stanju gajene biljke. To je dovelo do toga da biljka bude izmorena, bledo zelene boje i veoma u fazi između tri i pet listova.

Sve ovo zajedno onemogućilo je upotrebu hormanskih preparata u usevu kukuruza i veliki broj onih najtvrdokornijih korova poput ambrozije, palamide, pepeljuge su prerasle kukuruz i počele direktno da ga ugrožavaju.

Sigurno i dominantno rešenje za najtvrdokornije korove poput ambrozije, palamide, pepeljuge i rizomskog sirka predstavlja herbicid Sulkotrek® kompanije ADAMA.

Sulkotrek je dvokomponentni herbicid, koji u svom sastavu ima dve aktivne materije sulkotrion i terbutilazin. Obe aktivne materije su visoko efikasne na sve širokolisne korove koji prave najveće probleme u proizvodnji kukuruza. Pored izrazite efikasnosti, ovaj preparat odlikuje i izuzetna brzina delovanja. To znači da će kukuruz, u najkraćem mogućem vremenskom periodu, ostati jedina biljka na njivi.

Pored širokog spektra širokolisnih korova koje preparat Sulkotrek® uspešno suzbija, njegova velika prednost je i dobar depresivni efekat kako na semenski tako i na rizomski sirak. Upravo ovo se nameće kao najjednostavnije i najbezbenije rešenje u borbi protiv korova u kukuruzu.

Pažljivo birane i specijalno formulisane aktivne materije, pored odličnog folijarnog efekta, imaju i izrazit zemljišni efekat na korove. To znači da će kukuruzu obezbediti nesmetan rast, bez ikakve konkurencije, do same žetve.

Sulkotrek® se može koristiti u kukuruzu od drugog do osmog lista u dozi od 2l/ha i čini idealan partner preparat nadaleko čuvenom herbicidu Nikogan®, potvrđenom borcu protiv uskolisnih korova u kukuruzu.

Doziranje, nanošenje i vremenski period koji je potreban za vidljive rezultate je optimalan i veliki broj poljoprivrednih proizvođača, već tradicionalno, koristi ove preparate. Za sve probleme sa kojima se proizvođači susreću na terenu, o primeni i dozama, mogu se obratiti stručnom timu kompanije ADAMA, sastavljenom od iskusnih naučnika, koji su svakodnevno na opitnim poljima i znaju kako da vam pomognu.