Foto: Pixabay
- Reklama -

Piše: Milana Janićijević, dipl.inž, kompanija Chemical Agrosava

Trips na luku zavlači se između pazuha liski. Štetu prave larve i odrasli koji prosecaju kutikulu radi sisanja sokova. Zabadanjem jaja u tkivo lista, stvaraju povoljne uslove za razvoj saprofita. Zato moramo obratiti posebnu pažnju na njihovo suzbijanje.

Tripsi su sitni insekti, veličine svega od 1 do 2 mm. Zbog toga ih nazivaju „iglice“. Imago je smeđe do crne boje, a larve su žute. Mogu se uočiti i golim okom. Nazivaju ih i olujnim letačima jer doleću u jatima sa okolnih kultura. Inače, tripsi u našim uslovima imaju 5 – 8 generacija godišnje.

Efikasni tretmani protiv olujnih letača

Vađenje crnog luka

Tripsi doleću na luk već početkom vegetacije i ostaju da se hrane na njemu sve do vađenja luka. Suzbijanje tripsa otpočinje odmah po doletanju, čim se na jednoj biljci nađu od 2 do 3 jedinke. S obzirom da tripsi lete, poželjno je da se kontrola parcele izvrši sa svih strana.

Postoje tri izuzetno efikasna preparat za njihovo suzbijanje: Dicarzol 50 SP, Amon 020 EW i Fastac 10 EC. Ova tri preparata imaju različit mehanizam dejstva i preporuka je da se tretmani rade vezano na 5 do 7 dana, praveći izmene u izboru preparata.

Dicarzol 50 SP je insekto-akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem na bazi aktivne materije formetanat-hidrohlorid.

Drugim rečima, ovaj preparat je izuzetno efikasan u suzbijanju kalifornijskog cvetnog tripsa. Odlično suzbija sve pokretne forme, larve i odrasle.  U luku se koristi u količini 1 kg/ha, odmah po doletanju tripsa, dva puta u toku godine, i to na početku vegetacije.

Količina vode koja je potrebna za primenu ovog preparata je 400 l/ha.

Dicarzol 50 SP ispoljava brz “knock-down” efekat za nekoliko minuta do maksimalno 24 h, čak i na temperaturi 350C.

Brzina delovanja zavisi od dužine izlaganja, veličine tripsa, debljine kutikule i temperature.

Dicarzol 50 SP ne treba primenjivati u crnom luku koji će se koristiti kao mladi luk zbog karence od 28 dana.

Amon 020 EW je folijarni insekticid i akaricid čija je aktivna materija abamektin. Njegova prednost je što se nalazi u formulaciji ulje u vodi. Optimalno vreme primene je u toku proleća, kada je veća vlažnost i kada su temperature nešto niže. Aktivna materija abamektin brzo se razlaže na svetlosti i pri temperaturama iznad 250C.

Proizvodnja crnog luka u Srbji
Proizvodnja crnog luka u Srbji

U toku leta najbolja efikasnost se postiže ako se Amon 020 EW koristi predveče ili noću, kada su temperature ispod 280C. Količina u kojoj se koristi je 1,5 l/ha uz dodatak okvašivača ES PLUS.

Fastac 10 EC je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Fastac 10 EC ima izraženo dejstvo na odrasle insekte i larve, ali poseduje i značajno delovanje na jaja sa tankom opnom.

Na bazi je aktivne materije alfa-cipermetrin koja je lipofilna, što znači da ostvaruje neposredni kontakt za voštanim materijama kutikule biljaka, što Fastac® 10 EC čini i regulatorom rasta biljaka. Fastac 10 EC koristi se za suzbijanje duvanovog tripsa u luku i to u koncentraciji od 0,02%.