Foto: Pixabay
- Reklama -

Prateći svetske trendove u borbi protiv rizomskog sirka, nismo naišli na proizvod koji zaista može da bude na vrhuncu zadatka, kada je reč o njegovom suzbijanju.

Krajnji utisak proizvođača je da herbicidi za suzbijanje sirka u kukuruzu više ne rade posao, pa su poljoprivrednici primorani da koriste tradicionalnu metodu „plodored“, koji daje najveći efekat.

Jedan od najvećih problema naših proizvođača je što je samo 20 do 30% obradive zemlje u vlasništvu, a ostatak parcela je u zakupu, pa je motivacija za suzbijanje sirka samo na onim površinama koje su u vlasništvu.

Na njivama u zakupu, proizvođači nisu motivisani da primene maksimalnu tehnologiju, već takve percele napuštaju, a naredne godine one postaju vlasništvo nekog drugog.

Kod okopavina (suncokret, soja, šećerna repa) problem zakorovljenosti u uskom plodoredu može se rešiti kvalitetnim izborom herbicida.

Foto: Pixabay

Međutim, ponuđeni herbicidi na tržištu nisu istog kvaliteta i u istom rangu po efikasnosti. Poljoprivredni proizvođači koji se ozbiljno bave svojim poslom mogu i znaju da prepoznaju razliku.

Najbolje razvijen proizvod za suzbijanje rizomskog sirka u kukuruzu jeste Flupisor, koji je testiran na oglednim poljima i koji u odnosu na druge proizvode olakšava poljoprivrednicima nimalo laku bitku sa ovim upornim korovom.

Flupisor karakteriše odlična efikasnost u suzbijanju rizomskog sirka u najrazličitijim fazama. Ima široku primenu i može se primenjivati za suzbijanje travnih korova u skoro svim širokolisnim usevima.

foto: M. Stojanović
foto: M. Stojanović

Aktivna materija je veoma stabilna, pa ni kiša ne može da ga spere nakon nanošenja, a pored toga padavine neće osporiti njegovo dejstvo.

Zato što nema retrovegetacije korova nakon primene ovog preparata, Flupisor spada među najpouzdanije herbicide. Ako je plodored uzak i postoji problem sa sirkom savetujemo  primenu Flupisora u količini primene 1,3 l/ha.

 Flupisor obezbeđuje najbolju efikasnost i maksimalnu selektivnost u usevu soje, suncokreta i šećerne repe.