Foto: Printscreen/Youtube
- Reklama -
Slider

Piše: Dejan Reljin, M.Sc, kompanija Chemical Agrosava

Međutim, malo je lucerišta kod nas koja izgledaju reprezentativno i koja donose kvalitetno seno narednih 6 ili 7 godina. U našoj zemlji zabeležen je prosek od 3 godine, a glavni razlog tome je neadekvatan tretman korova i  neredovno suzbijanje miševa.

Korovi guše lucerku

Na tek zasnovanom lucerištu, posle brzog nicanja, lucerka se razvija veoma sporo u početnim fazama rasta. S druge strane, korovi nemaju taj problem i rastu izuzetno brzo.

Brz porast korova može dovoseti do ugušivanja biljaka i proređivanja useva, što je već na samom početku veoma loše po gajenu biljku. Mnogi svoju borbu protiv korova zasnivaju na ranijoj kosidbi, a ne na primeni herbicida.

Ovo je potpuno pogrešno. Prvi otkos, naročito u godini zasnivanja, treba uraditi tek u vreme precvetavanja lucerke. Svaka kosidba koje se radi pre ove faze može dovesti do proređivanja useva, jer se biljke još nisu dovoljno ukorenile.

foto: Pixabay
foto: Pixabay

Međutim, svaki naredni otkos treba raditi od faze butonizacije do početka cvetanja, jer je u tom periodu najpovoljniji odnos prinosa i kvaliteta krme.

Pošto u poslednje vreme imamo veoma blage zime, neophodno je biti spreman i pratiti stanje useva. Kada vegetacija, nakon perioda mirovanja, krene najveći značaj imaju zimski i ranoprolećni korovi kao što su: gorušica, divlja rotkva, hoću-neću, kiseljak, mišjakinja, maslačak i još mnogo drugih korova.

Suzbijanje korova posle žetve

Nakon prvog otkosa možemo očekivati pojavu štira, pepeljuge, palamide, kiseljaka, sirka i ostalih širokolisnih i uskolisnih korova.

Kako bismo pravilno održavali lucerište i dobili visoke prinose odličnog kvalieta, lucerište se mora redovno čistiti od korova. Kad  lucerka dostigne visinu od 10 do 20 cm (važi i za staru i za tek zasnovanu lucerku) potrebno je uraditi tretman: Butoxone DB 1,5-2 l/ha uz dodatak 8 grama preparata Piano

Butoxone DB 1,5-2 l/ha + Sinamon 0,6 l/ha

Svaka od ovih kombinacija poseduje dobra sinergistička svojstva, tako da je efikasnost pri udruženoj primeni znatno bolja od pojedinačne primene.

Nije važno koju kombinaciju ćemo koristiti. Svaka varijanta omogućiće suzbijanje svih širokolisnih korova, koji se mogu naći na lucerštima. Budući da će se u toku vegetacije pojaviti i uskolisni (travni) korovi, oni se mogu vrlo lako ukloniti primenom preparata Flupisor u količini 1 l/ha.

Slider