Foto:Pixabay
- Reklama -

Piše: Dejan Reljin, M.Sc, kompanija Chemical Agrosava

Visoke temperature tokom zime poremete normalnu postavku stvari u polju i tokom prezimljavanja višegodišnjih biljnih vrsta, pre svega voćnjaka i vinograda. Višegodišnji zasadi se nalaze u stanju mirovanja. Bez obzira na sve spoljašnje uslove, koji retko kad idu u prilog proizvodnji, postoje stvari koje je neophodno uraditi, u periodu koji je pred nama.

Pre kretanja pupoljaka neophodno je uraditi zimsku rezidbu, koja je osnovna i najvažnija mera za uspostavljanje ravnoteže između rodnosti i vegetativnog porasta. Kada i koliko intenzivno rezati biljke zavisi od mnogo faktora, kao što su potencijal rodnosti, razvijenost korenovog sistema, biljna vrsta, sorta, željeni oblik krune, đubrenje itd.

Nakon rezidbe, a pre kretanja vegetacije, neophodno je uraditi zimski tretman voćnjaka i vinograda.

Ovaj tretman možemo označiti kao osnovni i neophodni, jer ovim tretmanom u velikoj meri smanjujemo brojnost štetnih insekata kao što su: kalifornijska štitasta vaš, rđasta grinja koštićavog voća, krvava vaš, kruškina buva, jaja lisnih vaši i crvene voćne grinje ali i  prouzrokovača biljnih bolesti kao što su: čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke i kruške, kovrdžavost lišća breskve, šupljikavost lista i razne vrste bakterija kao što su: Erwinia, Pseudomonas i Xantomonas.

Zimsko tretiranje voćnjaka i vinograda najbolje je izvoditi u vreme mirovanja ili neposredno pred početak vegetacije. To je druga polovina februara ili početak marta. Tretmani kod koštičavog voća (maline i kupine) izvode se malo ranije nego kod jabučastog, jer ranije kreću sa vegetacijom.

Da bismo imali kvalitetan plod u berbi, već sada je neophodno početi ozbiljnu zaštitu.  Tržište je osetljivo i ne prihvata oštećene plodove, tako da preventivni pristup zaštiti suštinski menja filozofiju i strategiju zaštite. Preventivu započinjemo zimskim tretmanom.

Za zimski tretman voćnjaka i vinograda, preporučujemo da se koriste tri preparata u kombinaciji: EVEREST, LETOL EC i SAVANUR EC.

Količinu primene određuju prezimljujuće forme insekata i biljnih bolesti, pa je za odličan početak sezone neophodno primeniti 0,5% (50 ml u 10 l vode) preparata EVEREST u kombinaciji sa 3-4% (300-400 ml u 10 l vode) preparata LETOL EC i sa još 1,5-2 l/ha (15-20 ml u 10 l vode) preparata SAVANUR EC.

Prilikom tretiranja, potrebno je obezbediti da na biljku dospe homogen depozit sredstava za zaštitu bilja, kako bi se obezbedio visok stepen efikasnosti preparata.

Na ovaj način suzbijanje primarnih štetnih organizama sprovodi se u prvom delu vegetacije i sezona se započinje na vreme i sa izvesnom dozom prednosti u odnosu na sve faktore koji nam mogu smanjiti prinos i kvalitet roda tokom vegetacije.