Proizvodnja jabuka
Proizvodnja jabuka

Piše: Milan Sudimac, dipl. Inž. kompanija Chemical Agrosava

Međutim, poslednjih nekoliko godine treća generacija bila je prisutna na širokom području Vojvodine.

Pojava treće generacije se obično odigrava u prvoj dekadi avgusta, što predstavlja veliki problem za sorte jabuke koje se ranije beru.

Veoma je mali broj insekticida koji se, zbog karence, u toj fazi mogu primeniti.

Dobro je poznato da za razliku od toplokrvnih organizama, insekti nemaju konstantnu temperature tela, već je njihova aktivnost u velikoj meri uslovljena spoljnom temperaturom vazduha.

Za razviće većine vrsta insekata neophodno je da se akumulira određena količina toplote, a ukoliko to nedostaje osnovni fiziološki procesi se prekidaju.

Definisanje fenološkog modela važno je zarad kreiranja racionalnog sistema zaštite biljke od smotavca.

Fenološki model podrazumeva precizno praćenje svih bioloških tačaka u životnom ciklusu štetočine i njihovo povezivanje sa uslovima u sredini uzgoja biljke.

Kod onih zasada kod kojih je brojnost smotavca visoka, strategija zaštite treba biti precizna i efikasna.

Insekte treba suzbijati na samom početku i ne treba dozvoliti njihovo veliko razmnožavanje.

Kod većine insekata, tokom sezone, imamo preklapanje generacija, a to predstavlja veliki problem u njihovoj kontroli.

To se upravo dešava i kod jabukinog smotavaca.

Usled neadekvatne primene hemijskih sredstava, u jednom trenutku tokom vegetacije, u zasadu su prisutni svi razvojni stadijumi, koje je veoma teško suzbiti.

Zbog toga izuzetno je važno definisati koji su to kritični momenti kada treba primenjivati insekticide.

Od samog početka vegetacije, delovanjem na svaki razvojni stadijum insekta adekvatnim preparatom, možemo očekivati odlične rezultate. Vizuelna osmatranja su nam ključna polazna tačka za odabir insekticida.

Treba voditi računa da se izaberu oni preparati koji imaju različite mehanizme delovanja.

Na samom početku suzbijanja, kada imamo intenzivno polaganje jaja, treba primenjivati preparate ovicidnog delovanja. U ovim fazama, kada imamo intenzivno polaganje jaja na lisnu površinu, primena insekticida ALKAZAR u količini primene 1,25 l/ha, doneće prave rezultate.

Ovo će obezbediti da većina jaja bude položena na tretiranu površinu i ako se mlade larve pojave, automatski su izložene dejstvu preparata.

Kako vreme odmiče, ulazimo u kritičnu fazu početka piljenja larvi, kada ih je mnogo. To je pravi trenutak kada je neophodno primeniti preparat IMIDAN 50 WP u količini 2 kg/ha.

Imidan 50 WP ostaje na površini lista i ploda čvrsto vezan za kutikulu, tako da pored kontaktnog delovanjana gusenice koje su već ispiljene, ima veoma značajno delovanje i na gusenice koje će se tek ispiliti. Nakon ovog perioda ulazimo u veoma kritičan period piljenje larvi.

U ovom periodu imamo stabilan i intezivan let leptira kao i praktično najveći mogući broj larvi i položenih jaja. U ovoj fazi preporučujemo primenu SAVANUR-A EC u količini 1,5l/ha.

Svojim snažnim kontaktnim delovanjem, ali i gasnom fazom, sprečavaju ubušivanje larvi i njihov dalji prodor ka semenoj kućici. U ovom period takođe imamo visok procenat novopoloženih jaja, preko 60%.

Zato bi bilo korisno dodativpreparat koji sprečava piljenje novih larvi iz sveže položenih jaja. U tu svrhu se može kombinovati insekticid ALCAZAR i Savanur.

Preporuke se strateški odnose na pojavu svih generacija jabukinog smotavca.

Ovakav model pozicioniranja insekticida u praksi daje rezultate, zbog čega se korisnici mogu osloniti na ove preporuke i spremno dočekati berbu bez crvljivih plodova.

IZVORBolja zemlja
Prethodni tekstOrganska malina, rađa kao i obična: Nikola iz Krive Reke je gaji godinama, a evo šta savetuje kako je saditi, đubriti, navodnjavati
Sledeći tekstBio podoficir Švajcarske vojske, pa rešio da se vrati u rodno selo: Milenko iz Pridvorice sa porodicom gaji borovnicu i lavandu (VIDEO)