- Reklama -

Piše: Goran Veljković, dipl.inž.poljoprivrede
#odgovornonovinarstvo

Prema razvijenosti ove proizvodnje meri se i stepen razvijenosti jedne države. Što je veći broj hektara pod ovim kulturama, država je na višem stepenu razvoja i to bez ikakve konkurencije u domenu industrijske proizvodnje, bez obzira na to koliki BDP je ta proizvodnja ostvarila. 

Kada je reč o ratarstvu, pažnju ćemo posvetiti dvema izuzetno unosnim kulturama: šećernoj repici i lavandi, kao lekovito bilje, jer se u poslednje vreme tretira kao izuzetno profitabilno.

Površine pod uljanom repicom u Srbiji su relativno male, budući da je za žetvu uljane repice potrebna posebna mehanizacija, dok se u svetu se gaji na oko 30 miliona hektara. 

Setvom ove biljke ostvaruje se višestruka korist. S jedne strane, odlična je za pčelinju pašu za vreme cvetanja, pa je kao medonosna biljka izuzetno tražena. Med od uljane repice ima i posebna lekovita svojstva.  S druge strane, od šećerne repice dobija se jestivo ulje, koje se koristi u ljudskoj ishrani.

Što se tiče uzgoja, šećerna repica nije posebno zahtevna, ne zahteva previše kvalitetna zemljišta, ali je potrebno parcelu adekvatno pripremiti, uz odgovarajuće đubrivo. 

Važno je da zemljište bude rastresito i adekvatno aerisano. Dobro zgoreli stajnjak daje odlične rezultate, ali uvek se savetuje prethodna analiza zemljišta, gde se dobije trenutno stanje sastava i odnosa određenih elemenata. Zahvaljujući analizi, u situaciji smo da reagujemo odgovarajućim đubrivima. 

Šećerna repica seje se u septembru, a za žetva se vrši krajem juna i početkom jula, sve u zavisnosti od vremenskih prilika. Ove sezone, ukoliko se nastavi ovako lepo i toplo vreme, svakako da će se sa žetvom početi i ranije.

Nažalost, ulje od ove biljke je slabo zastupljeno u ljudskoj ishrani, iako sadrži  čak nekoliko puta više omega 3 nezasićenih masnih kiselina, u odnosu na maslinovo, pod uslovom da se obradi i očisti od štetnih materija.

Sa aspekta profita, uljana repica na berzi ima dobru i stabilnu cenu, zahvaljujući njenoj ograničenoj proizvodnji, zbog koje raste i potražnja. Isplativost se ogleda u setvi na njivama preko 50 hektara. Zbog svih benefita koje smo naveli, šećerna repica dobila je epitet biljke 21. veka.