- Reklama -

Kao što se moglo videti iz prethodne sezone je da priroda ipak piše glavni scenario. Konačan utisak o proizvodnoj godini u najvećoj meri zavisi od nje. Osluškujući prirodu stiče se utisak da je sve jači uticaj na poljoprivrednu proizvodnju. Proizvođači su ljudi koji treba da budu spona, da svojim znanjem, iskustvom i intuicijom ublaže snažan uticaj prirode na poljoprivredu. Njihova uloga u budućnosti se ne odnosi samo na redovno završavanje poslova, već i na praćenju novih trendova. Za razliku od prethodnih godina proizvođači su otvoreniji tj. spremniji su da prihvate tehnološke promene u cilju dobijanja većih prinosa.

U poljoprivredi tokom maja meseca su najintenzivnije aktivnosti poljoprivrednih proizvođača. Ratarski usevi su nikli i spremni za prskanje. Prvi rokovi setve kukuruza su već nikli, a usled povoljne temperature i vlage u zemljištu nikli su i prvi korovi. Preparat koji je već više decenija prisustan na tržištu, a koji je izuzetno efikasan protiv širokolisnih korova je Maton. Njegova primena u kukuruzu je predviđena u fazi od 2 do 4 lista. Iskustva pokazuju da Maton ima najširi spektar delovanja na širokolisne korove. Obzirom da u tako ranoj fazi porasta kukuruza i korovi nisu veliki, postoji mogućnost prilagođavanja doze Matona. Registrovan je u dozi od 0,5 do 0,8 l/ha, ali takođe ako su korovi manji može se koristiti i u nešto nižim dozama.

Kada se kukuruz nalazi u fazi do 6 lista, verovatno jedna od najdominantnijih aktivnih materija je dikamba tj. proizvod Colosseum. Proizvođačima je veoma interesantan ovaj herbicid jer ima odlično delovanje na čičak, palamidu, tatulu i druge korove. Za proširenje spektra delovanja dodaje se Zeazin 1 l /ha. Dodatkom ovog preparata dobijamo znatno bolju i bržu efikasnost. Sa druge strane Zeazin ima i snažno delovanje preko zemlje te nakon njegove primene parcela ostaje čista duži period.

Ako anlizaramo setvenu strukturu suncokreta videćemo da su podjednako zastupljeni klasični hibridi i IMI tolerantni hibridi. Mogućnost da sejete Imi tolerantne hibride suncokreta vam omogućava i primenu herbicida nakon nicanja useva i korova. Za tu namenu preporučujemo primenu herbicida Sinamon u dozi od 1,2 l/ha. Ovaj herbicid ima odlično delovanje na skoro sve širokolisne korove a sa druge strane izuzetno je selektivan i bezbedan za usev. Može se primenjivati i u usevu soje u kombinaciji sa Savazonom.

Novi proizvod koji je od ove godine dostupan proizvođačima za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje je Albion. Primenjuje se u dozi od 1,8 l/ha. Zbog etapnog nicanja korova preporučujemo split primenu tj. 2 x 0,9 l/ha. Albion je herbicid koji u sebi sadrži okvašivač što bitno razlikuje od svih ostalih proizvoda. U asortimanu kompanije Agrosava nalazi se i herbicid Piano čija primena je usko vezana za suzbijanje korova pepeljuge (Chenopodium album) na koju je on najefikasniji. Kombinacija koja zadovoljava i najzahtevnije potrebe proizvođača.

Sudbina pšenice tokom proleća 2019. godine je bila veoma neizvesna. Proleće bez padavina uslovilo je odsustvo zemljišne vlage što se veoma odrazilo na početni start pšenice. Pšenica se probudila, ali korenov sistem se nalazio u potpuno suvoj sredini tako da se u jednom momentu dovodio u pitanje opstanak useva. Nakon padavina situacija se promenila i strna žita kreću lagano u fazu vlatanaja (obrazovanje stabla). Strna žita za razliku od ostalih rataskih useva imaju daleko veći habitus, a samim tim i gustinu, što u velikoj meri smanjuje otpornost na bolesti. Pregledom useva skoro na svim lokalitetima uočeno je prisustvo biljnih bolesti kao što su septorija, rđa i pepelnica. U danima koji su pred nama postoje opravdani razlozi za primenu fungicida. Kompanija Agrosava za tu namenu preporučuje primenu preparata Teatar plus u dozi od 0,8 l/ha. Ima odlično delovanje na sve bolesti lista strnih žita i duži vremenski period štiti biljku od patogena. Povećanjem temperatura pojačava se aktivnosti insekata ( lisne vaši, lema, stenice). Kao idealan partner za Teatar plus preporučujemo insekticid Plures 0,5 l/ha ili Bifenicus 0,15 l/ha.

 

Dipl. inž. Milan Sudimac