Navodnjavanje vodni resursi
- Reklama -

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godine.

EKSKLUZIVNO U “BOLJOJ ZEMLJI”! Ministar ima dobre vesti za poljoprivrednike o PIO fondu i otpisu dugova!

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje postavljanje cevovoda nabavke opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća u cilju zaštite od mraza – agrotekstil, malč folije i drugo.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 370.000.000,00 dinara.

SAVET MAJSTORA: Sačuvajte traktor zimi uz pomoć ovog jednostavnog dodatka!

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Podnesite zahtev: Ovo su premije koje Uprava za argarna plaćanja daje za 2021. stočarima!

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.000.000,00 dinara, odnosno 7.700.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.000.000,00 dinara).

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje.

Konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima: Dobijate do 1,2 miliona uz ove uslove!

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Lice iz stava 1. ove tačke ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:
1. Sektor voća
2. Sektor povrća
3. Sektor vinove loze
4. Sektor cveća
5. Sektor ostalih useva

Konkurs je otvoren do 18. marta 2021. godine.

Što se pre prijavite, pre ćete dobiti! Počelo podnošenje zahteva za elektrifikaciju polja!

Tekst konkursa, pravilnik i obrazac za prijavu možete preuzeti OVDE!

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Prethodni tekstNeko će dobiti kuću i 30 ari, a neko 50 hektara: Ovo je pozadina priče o podeli besplatnih kuća na selu
Sledeći tekstStočari, prijavite se! Otvoren konkurs za opremanje farmi!