Foto: Pixabay
- Reklama -

Opština Sečanj raspisala je javne pozive za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog državnog zemljišta bez naknade i prava prečeg zakupa u 2021. godini.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 31. oktobar ove godine, a kako se navodi u pozivu obaveštavaju se obrazovne ustanove (škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara).

Takođe visokoobrazovne ustanove – fakulteti i naučni instituti kojima se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara.

Kao i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva.

Od dokumentacije je potreban zahtev za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica. Potreban je i Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice, izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivednog zemljišta u državnog svojini već koristi bez plaćanja naknade.

Detalje poziva pogledajte OVDE!